Zelene bolnice – reciklaža medicinske opreme

Napredak savremene medicine je u velikoj meri omogućen i uslovljen napretkom tehnologije. U lečenju pacijenata, sve više se koriste sofisticirani elektronski uređaji kako bi se ubrzao i ublažio period oporavka. Isto važi i za dijagnostiku – uređaji poput EKG-a, ultrazvuka, magnetne rezonance i dr. omogućili su medicinskim stručnjacima da otkriju bolesti i maligna stanja u njihovim najranijim fazama. Ipak, zajedno sa tehnološkim inovacijama, medicinska nauka i praksa treba da prihvate i ekološka dostignuća.

Druga strana implementacije naprednih elektronskih uređaja u dijagnostici i lečenju jeste problem njihove suvišnosti u neupotrebljivosti kada ispune svoj radni vek. Problem medicinskog otpada je najvidljiviji kada je reč o pomagalima koji su namenjeni za jednokratnu upotrebu; recimo, laparoskopski radni portovi svakodnevno završavaju u kantama za smeće. Naravno, čak i dugotrajna medicinska oprema poput ultrazvuka mora jednom da istroši svoju upotrebnu vrednost. Pitanje se onda nameće – šta raditi sa elektronskim uređajima i ostalom medicinskom opremom kada se nepopravljivo pokvari?

Jedini ispravni odgovor jeste – reciklaža.  Mnogi elektronski uređaji, koji se koriste u bolnicama, sadrže u sebi opasne materije koje mogu trajno zagaditi vodu, zemljište i vazduh ukliko dospeju u prirodu. Kompjuteri, EKG monitori i druge vrste biomedicinske opreme sadrže olovo u katodnim cevima, brom u matičnim pločama i merkur i LCD monitorima. U većim količinama, ove supstance mogu imati štetne uticaje na čovekovo zdravlje.

Kako bismo dosledno sledili impretiv prevencije bolesti koji postavlja medicinska nauka, potrebno je da ozelenimo bolnice i da u hramove zdravlja uvedemo i redovnu praksu reciklaže.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način