Zašto je bitno reciklirati muzičke linije i zvučnike?

Muzičke linije i zvučnici spadaju u kategoriju elektronskog otpada pogodnog za reciklažu 4. razreda, što predstavlja opremu široke potrošnje za razonodu. Na način odbacivanja dotrajalih muzičkih linija i zvučnika treba obratiti pažnju, jer u suprotnom na deponiji završavaju toksični materijali koji utiču na životnu sredinu i imaju direktne posledice po zdravlje čoveka.

Neki od toksičnih materijala koji se nalaze u muzičkim linijama i zvučnicima su živa, kadmijum i olovo. Ukoliko se ove supstance natalože u priodi, mogu se javiti ozbiljne posledice.

Zagadjenje vode živom predstavlja jednu od najopasnijih posledica nerecikliranja, jer se vrlo lako taloži u živim organizmima kroz lanac ishrane i tako može prouzrokovati oštećenja različitih organa, uključujući mozak i bubrege. U bubrezima se taloži i kadmijum, koji je poznat kao karcinogen kod ljudi. Što se tiče olova, izloženost olovu može dovesti do oštećenja centralnog i perifernog sistema, kardio-vaskularnog sistema, bubrega i reproduktivnih organa.

S obzirom da taloženjem navedenih supstanci dolazi i do direktnih trovanja, jasno je da je recikliranje jedina odgovorna solucija prilikom odlaganja pokvarenih muzičkih linija i zvučnika.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način