Vrste e-otpada

Poznato je da pojam e-otpada obuhvata elektronske i električne uređaje poput računara, televizora, monitora, mobilnih telefona, frižidera koji nisu više u upotrebi. Ipak, ponuđena definicija može biti samo uvod u širi narativ o e-otpadu. Kako bismo postigli obuhvatnije razumevanje, sprovešćemo kategorizaciju osnovnih vrsti e-otpada, i to prema kriterijumu njegovog “porekla”.

Na osnovu različitih industrijskih sektora, kojima je zajedničko to da proizvode e-otpad, možemo izdvojiti IT e-otpad, medicinski e-otpad, fabrički e-otpad i e-otpad data centara.

IT e-otpad

Kako bi ostali konkuretni na tržištu rada, ali i da bi išli u korak sa najnovijim tehnološkim trendovima, IT stručnjaci i čelnici kompanija se često odlučuju na nabavku novih delova kompjuterske opreme, servera i raznovrsnih apgrejdova. Kada uzmemo u obzir da su IT kompanije najveći potrošači elektronske opreme, nije teško zaključiti da je IT sektor ujedno i najveći „proizvođač“ e-otpada. Procenjuje se da čak 34% od celokupne količine e-otpada potiče iz IT industrijske zone.

Fabrički e-otpad

Fabrički e otpad se može podeliti na dve vrste. Najpre, fabrike koje su specijaliovane za proizvodnju elektronskih i električnih uređaja ostavljaju za sobom veliku količinu e-otpada u vidu otpadnih materijala i proizvodnih greški. Osim toga, u fabrički otpad spadaju i dotrajale mašine i ostala elektronska oprema koja se koristi u procesu proizvodnje.

Medicinski e-otpad

Dotrajala medicinska elektronska oprema se takođe može uvesti u sistem e-reciklaže. Neki od uređaja, koji se podvesti pod kategoriju e-otpada, te podvrgnuti reciklažnom procesu, jesu mikroskopi, spektrometri, ali i aparati poput ultrazvučnog aparata, skenera, itd.

E-otpad data centara

Iako u Srbiji nema mnogo data centara, ne može se prenebregnuti činjenica da i ova vrsta postrojenja proizvodi e-otpad. Neki od uređaja, koji su savršeni kandidati za e-reciklažu, jesu hard diskovi, serveri, APC baterije, itd. Pored toga što je ekološki zasnovana i zahtevana, e-reciklaža opreme data centara je i najbolji način za očuvanje bezbednosti podataka korinsnika njihovih usluga.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način