Uticaji e-otpada na životnu okolinu

Problem e-otpada je jedan od najvećih ekoloških problema današnjice. U ovom trenutku, nije čak ni potpuno rasvetljeno koje sve posledice uzrokuje nesavesno i nepropisno odlaganje elektronskog i električnog otpada. Ipak, oni efekti, koji su trenutno poznati naučnoj javnosti, potvrdjuju ozbiljnost situacije, te ukazuju da gomilanje e-otpada doprinosi sve većem zagadjenju vode, vazduha i zemljišta. Na koji način?

Zagadjenje vazduha

Jedno od popularnih, ali ekološki neprihvatljivih rešenja za e-otpad jeste metoda spaljivanja. Mnoge deponije i dalje pribegavaju ovom rešenju kako bi najpre kontrolisale, a potom i redukovale količinu otpada koji neprestano pristiže. Ipak, problem metode spaljivanja je u tome što se, pri samom procesu, oslobadjaju toksične materije i ispuštaju u vazduh. Primera radi, pri spaljivanju kompjuterskih monitora, generišu se i oslobadjaju dioksini kancerogene prirode.

Zagadjenje vode

Malo je poznato da odbačeni elektronski uredjaji sadrže teške metale poput olova, kadmijuma, merkura i litijuma. Kada e-otpad završi na deponiji, rizikuje se ispuštanje ovih materija u zemljište, a time i u podzemne vode. Odatle, toksične materije dospevaju u velike vodene površine i dovode do kontaminacije reka i jezera. Krajnja posledica ovog procesa jeste zagadjena voda, koja može ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi i životinja.

Uticaji na zemljište

Sa jedne strane, zemljište je put preko koga teški metali i ostale opasne materije dospevaju u vodu. Sa druge strane, samo zemljište ostaje kontaminirano toksinima. Problem sa e-otpadom je u tome što ima negativni uticaj na lanac: zemljište-usevi-hrana. Kada teški metali dospeju u zemljište, prenose se na useve, a na kraju završavaju u hrani koja se iz njih dobija.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način