Upravljanje e-otpadom – linearni i cirkularni model

Jedna od negativnih karakteristika savremenog doba jeste ubrzana produkcija e-otpada. Prema istraživanju sprovedenom u SAD-u, količina e-otpada akumulirana samo u 2016. godini je dostigla 49.3 miliona tona – što je dovoljno da se napuni više od milion kamiona sa po 18 točkova. Šta se predlaže kao rešenje?

Stručnjaci iz oblasti ekonomije i ekologije smatraju da je potrebno ostvariti prelaz od linearnog na cirkularni model. To znači da ćemo uobičajenu praksu, koja se zasniva na imperativu „kupi, iskoristi, baci“, morati da zamenimo modelom ponašanja čiji je osnovni princip restoracija i ponovna upotreba. Cirkularni model upravljanja e-otpadom podrazumeva odbacivanje koncepta neupotrebljive elektronike. Čak i kada se uređaj ne može popraviti, mnoge njegove komponente je moguće „spasiti“ i vratiti u proces proizvodnje.

Ovaj kopernikanski obrt u oblasti upravljanja e-otpadom ima mnoge prednosti, ekološkog i ekonomskog tipa. Sa jedne strane, cirkularni model vodi ka redukciji e-otpada, a time i do smanjenja štetnih uticaja koje ima razgradnja otpadnih materijala. Sa druge strane, implementacija ovog modela predstavlja put ka ostvarenju ideala održivog razvoja. Uz cirkularni model, dobijamo „novi“ izvor resursa koji ne zahteva neprestano crpljenje prirodnih rezervoara. Na kraju, stručnjaci procenjuju da će prelaz sa linearnog na cirkularni model uštedeti od 12-23 milijardi evra i kreirati između 100 000 i 200 000 novih radnih mesta samo u Evropi. Šta onda čekamo?

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način