Uništavanje digitalnih dokaza

Brojna istraživanja pokazala su da vlasnici i direktori kompanija sigurnost kritičnih digitalnih podatka stavljaju na sam vrh lestvice prioriteta. To i ne čudi, imajući u vidu da se, sa razvojem tehnologije, otvara čitav spektar mogućnosti za pribavljanje i zloupotrebu poverljivih digitalnih dokaza i dokumenata.


Malo ko zna da i sa prestankom korišćenja određenog hard diska ili druge vrste memorije, opasnost ne prestaje. Jednostavno brisanje svih digitalnih dokaza ne znači i njihovo trajno uništenje. Na Internetu je moguće pronaći besplatne programe koji bi ove podatke sa lakoćom povratilI. Isto važi i za formatiranje, pa čak i fizičko oštećenje hard diska. I sa polomljenog uređaja moguć je, bar delimični, povraćaj podataka.

Jednostavno, dokle god uređaj fizički postoji, makar u delovima, ako neko dovoljno želi, biće u prilici da povrati bar deo, ako ne i sve softverski obrisane digitalne dokaze.

Jedino bezbedno i najisplativije rešenje za trajno uništavanje digitalnih dokaza, koje je, ujedno i ekološki najprihvatljivije, leži u reciklaži hard diskai drugih elektronskih komponenti. Napredne metode recikliranja garantuju stopostotni učinak, a energija koja se time štedi dovoljno je za napajanje prosečnog televizora, u trajanju od preko 100 sati. Sam hard disk prolazi kroz nekoliko procesa, tokom reciklaže, kako bi se ostvario maksimalni učinak. Na taj način, digitalni dokazi su trajno uništeni bez opasnosti da opasne materije zagade okolinu.

Ukoliko želite da uništite određene digitalne podatke molimo vas pozovite nas na 0800-085-085 ili nam pošaljite mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način