Šta sve može da se reciklira kod računara

Računari posebno u odnosu na ostali elektronski i električni otpad sadrže značajne količine reciklabilnih materijala, kao što su metali (čelik, aluminijum, bakar, olovo, cink, silicijum), čaše, plastika, retki dragoceni metali (zlato, paladijum, platina i srebro) iopasne supstance (arsen, živa, kadmijum, berilijum, šestovalentni hrom).

Ne postoje skori dostupni podaci o količini reciklabilnih materijala efektivno sakupljenih od tretmana ovakvog otpada. Običanračunar sastoji se od 22% plastike, 20% čelika, 14% aluminijuma, 7% bakra, 6% olova, i 2% cinka. Procenjuje se da 10 miliona računara sadrži 135,000 tona materijala koji se ponovo mogu iskoristiti, takozvanih povratnih materijala.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način