Recikliranjem elektronskog otpada čuvamo životnu sredinu

Tehnički uredjaji postali su deo naše svakodnevnice. Svakodnevno se razvijaju i postaju još napredniji. Kada na tržište izadje novi, bolji i napredniji model on ubrzo zameni uredjaj koji već posedujemo. Ali šta sa starim uredjajem?

Većina elektronskog otpada završi zaboravljena na deponiji, gde se gomilaju i oslobadjaju toksične supstance u naš eko sistem. Većina tehničkih uredjaja sadrži supstance kao što su olovo, kadmijum i berilijum, materije koje nisu biorazgradive. Tokom korišćenja elektronskih uredjaja ove supstance su bezopasne. Problem nastaje prilikom neadekvatnog odlaganja, kada ove materije dospevaju u zemljište, podzemne vode i biljke. Teški metali mogu dovesti do raznih urodjenih mana, i oštećenja bubrega, srca i skeletnog sistema. Mogu dovesti i do oštećenja reproduktivnog i nervnog sistema.

U zemljama gde se ne primenjuju adekvatne tehnike ekstrahovanja dragocenih materijala iz starih elektronskih uredjaja, često se ove susptance izdvajaju paljenjem. Na ovaj način oslobadjaju se toksične susptance i zagadjuje se vazduh. Svaka osoba ili životinja koja se tom prilikom nalazi u blizini izlaže se mogućnosti hemijskog trovanja. Spaljivanjem kompjuterskih monitora oslobadjaju se dioksini koji izazivaju rak. Toksične materije iz elektronskog otpada dospevaju i u podzemne i nadzemne izvore vode. Negativno utiču na biljke i životinje koje žive u vodi, a konzumiranje zagadjene vode izaziva trovanje olovom kod ljudi. Neki od teških metala su i kancerogeni.

Neadekvatno odlaganje elektronskog otpada ima nesagledive posledice na naše životno okruženje, i indirektno predstavlja veliku opasnost po zdravlje ljudi. Zagadjuje zemljište, vodu i vazduh. Imamo samo jednu planetu za život, a šteta koju joj nanosimo odbacivanjem električnih uredjaja na deponije je nesaglediva. Jedino adekvatno rešenje ovog problema jeste reciklaža elektronskog otpada.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa vašim dotrajalim modelom elektronskog uredjaja, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

 


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način