Reciklaža rashladnih uredjaja

Zakonom o upravljanju otpadom članom 50. (Sl. glasnik RC br. 36/09) definisane su kategorije opasnog EE otpada.

Sam proces reciklaže odvija se po sledećim koracima:

  1. Sakupljanje EE otpada.
  2. Transport EE otpada sertifikovanim ADR vozilima.
  3. Klasifikacija EE otpada u deset kategorija po regulativi koja uređuje upravljanje EE otpadom.
  4. Tretman rashladnih uređaja i drugog EE otpada pri čemu se vrši separacija opasnih od neopasnih komponenti, kao i separacija lakih od teških metala i plastike. Tip mašine: MEWA postrojenje sa šrederom QZ2000 i postrojenje zarekuperaciju freona iz pur pene, sa filterom za finu prašinu i R11 dodatkom za reciklažu pur pene. Ovakvo postrojenje jedino je na Balkanu, poseban je projekat MeWa-e i Jugo-Impex-a EER i prvo postrojenje u jugoistočnoj Evropi koje kombinuje reciklažu rashladnih uređaja i drugog EE otpada na način koji u ovoj industriji reciklaže predstavlja BAT (best available technology) u ovom trenutku u celom svetu. Njegovo montiranje je trajalo gotovo 3 meseca, a kvalitet izlaza je zavidan. Postrojenje je urađeno po svim standradima EU, sa CE sertifikatom za postrojenje i svim pripadajućim standardima (TUV).Naša kompanija je specijalna još i po tome što ne samo da izdvaja opasne komponente za čoveka, nego ovim postrojenjem štiti i ozonski omotač, čisti tj. rekuperira freonkoji se nalazi ne samo u instalacijama, već i u pur peni rashladnih uređaja. Tim stručnjaka i konsultanata angažovan je na ovom poslu, a za smeštaj pogona kupljena jenova poslovna zgrada – proizvodna hala veličine 11.000 m2. Detaljnije o tehničkim karakteristikama samog procesa, možete videti ovde.

Ukoliko imate električne rashladne uređaje za reciklažu pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite prijavni formular sa svojim podacima na linku Besplatan odvoz elektronskog otpada i naša služba za sakupljanje će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način