Reciklaža monitora

Monitori spadaju u standardnu računarsku opremu bez koje se danas ne može zamisliti niti jedno moderno domaćinstvo. Istraživanja pokazuju da Više od polovine domaćinstava u Srbiji, 52 odsto, poseduje jedan, a 45 odsto dva računara, dok gotovo sva domaćinstva, 99.6 odsto, imaju TV uredjaje. Postavlja se pitanje šta radititi sa ovim uredjajima kada dotraju?

Jedna od nezaobilaznih komponenti računara i malih kućnih aparata jeste ekran monitora ili TV aparata, odnosno katodna cev CRT ekrana. Oko 60% ukupne težine televizora pripada katodnoj cevi koja je napravljena od dve vrste stakla, ekranskog – panela stakla i konusnog stakla.

Ekranski deo stakla je staklo koje sadrži olovo jer korisnika treba da zaštiti od zračenja, velike je debljine i sa unutrašnje strane ima fotoosetljivi sloj prevlake za stvaranje slike. Drugi deo predstavlja staklo koje je noseće i obloženo je barijum oksidom, sličnog je sastava kao ekransko staklo s tim što sadrži veći procenat olova. Pored olova i barilijum oksida, druge toksične komponente koje sadrže monitori su silicijum dioksid, stroncijum oksid i druge. Ove supstance štetne su ne samo po zdravlje ljudi već i po čitavu okolinu.

Obzirom na probleme koje stvaraju odbačeni CRT monitori, neophodno je što pre uspostaviti organizovan sistem prikupljanja i reciklaže ove vrste otpada. Pravna lica dužna su da odbačene CRT monitore kao i drugi ee-otpad, predaju ovlašćenom operateru koji ima dozvolu od nadležnih državnih institucija, dok je za fizička lica neophodno sprovesti sveobuhvatnu edukaciju o postupanju sa elektronskim i električnim otpada, odnosno o njihovim obavezama.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način