Reciklaža igračkih konzola

Poznato je da ubrzani razvoj savremene tehnologije dovodi do povećane proizvodnje elektronskih uredjaja. Ista je situacija i sa igračkim konzolama. Budući da se trendovi brzo smenjuju, novije verzije konzola i igrica se svakodnevno plasiraju i osvajaju tržište. Iako se stariji modeli uglavnom poklanjaju ili prodaju, ogorman deo beskorisnih i nefunkcionalnih konzola završava u garažama i ostavama. Ukoliko odlučite da ih se konačno otarasite, nemojte ih bacati. Igračke konzole sadrže mnoge štetne materije poput berilijuma, broma i PVC-a, te mogu zagaditi okolinu i ugroziti biljni i životinjski svet. Zbog toga je jedino adekvatno rešenje za problem neupotrebljivih konzola- reciklaža.

Igračka konzola se sastoji od štampane ploče, baterije, plastične kutije i čitača diska. Kako bismo pronašli pogodno rešenje za reciklažu dotrajale konzole, moramo sagledati svaku od njenih komponenata i prepoznati njen reciklažni potencijal.

Štampana ploča sadrži mnoge supstance, medju kojima je cink, nikl, olovo i slična ruda. Većina ovih materija se dugo zadržava u prirodi, te može zagaditi vodu ili zemljište. Osim toga, mnoge od ovih supstanci mogu imati štetne posledice po zdravlje ljudi. Olovo, recimo, može izazvati oštećenje bubrega i nervnog sistema. Sastav štampane ploče je prvi razlog zbog koga nesavesno bacanje igračke konzole ne može biti opcija.

Svaka igračka konzola mora imati bateriju. Baterija je drugi razlog za reciklažu, budući da u sebi sadrži bakar ili kobalt. Ove supstance mogu imati štetne posledice kako po okolinu, tako i po čovekovo zdravlje. Velike količine bakra, recimo, mogu smanjiti plodnost zemljišta. Sa druge strane, kobalt, iako je bogat vitaminom b12, u velikim količinama je štetan po zdravlje. Lekarska struka upozorava da velike koncentracije kobalta mogu izazvati srčane probleme ili oštećenje tiroidne žlezde.

Plastična kutija je treći razlog zbog koga je potrebno odlučiti se na reciklažu igračkih konzola. Poznato je da plastika nije biorazgradiva, te da njeno taloženje doprinosi zagadjenju zemljišta, vode i vazduha, te da ugrožava zdravlje ljudi i životinja.

Sastav čitača diska je četvrti i poslednji razlog za reciklažu konzola. Čitač diska je, po strukturi, sličan plastičnoj kutiji, mada može sadržati i alumunijum koji omogućava uspešno čitanje diska. Pored poznate štetnosti plastike, potrebno je dodati da visoka koncentracija aluminijuma ima nepovoljne posledice, uglavnom na vodeni svet.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način