Proces reciklaže aluminijuma

Aluminijum je najkorišćeniji metal širom sveta i trenutno jedna trećina ovog materijala potiče iz reciklaže.

Proces reciklaže aluminijuma, odnosno aluminijumskog otpada je prilično jednostavan, a i daleko  je jeftiniji od vađenja čistog Al iz rude boksita. Tokom ovog procesa se troši i mnogo manja količina energije nego što je potrebno za proizvodnju izvornog aluminijuma. Proizvodnjom novog aluminijuma od otpadnog uštedi se 95% energiije, pa je reciklaža aluminijuma pored velike ekonomske isplativosti veoma važna i za očuvanje životne sredine, zbog smanjenja emisije štetnih gasova prilikom proizvodnje. Sa druge strane, aluminijum predstavlja posebno važan otpad, jer spada u neobnovljive prirodne resurse. Zbog toga zahteva specijalan tretman i savesno ponašanje, u smislu njegovog zasebnog sakupljanja radi ponovnog korišćenja.

Dodatna pogodnost reciklaže aluminijumskog otpada je to što aluminijum ne gubi ništa od svojih važnih karakteristika, niti se oštećuje njegova metalna struktura, pa se može reciklirati neograničeni broj puta. Reciklirani aluminijum se ne razlikuje od izvornog, te spada u jedan od retkih ambalažnih materijala koji ima tu mogućnost.

Otpad od aluminijuma možemo naći u starim žičanim instalacijama, u točkovima za automobile i u najvećoj količini u bačenim limenkama za piće.

Limenke za piće predstavljaju najprepoznatljiviji aluminijumski otpad, a ima ga svuda oko nas. Iako je najbolje rješenje da se aluminijum kao materijal za pakovanje pića izbegne kada god je to moguće, još uvek se nude napici u aluminijskim dozama. Reciklaža limenki je višestruko korisna za zaštitnu živnotne sredine, jer nova aluminijumska ambalaža može biti načinjena od 100% recikliranog materijala, a reciklirana limenka za piće vraća se na police prodavnica kao nova limenka za samo 60 dana. To omogućava stvaranje praktično zatvorenog lanca u kojem se korišćena ambalaža neprestano reciklira u novu.

Ukoliko imate aluminijumski ili elektonski otpad, kontaktirajte nas putem mail-a office@ereciklaza.com ili nas pozovite na 0800-085-085. Mi dolazimo kod vas i pobrinućemo se za vaš otpad besplatno.
Da se bollje upoznate sa kompanijom JUGO – IMPEX E.E.R. koja se bavi reciklažom elektronskog otpada posetite link E-reciklaža.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način