Najčešće supstance u ee-otpadu

Ubrzana proizvodnja elektronskih uredjaja, kao i neprestano širenje tržišta, uzrokoju i eksponencijalno uvećanje ee-otpada. Bilo zbog neznanja, nedovoljne obaveštenosti ili čiste mrzovolje, dobar deo populacije i dalje se odlučuje na nesavesno odlaganje dotrajalih elektronskih i električnih aparata. Posledice nepropisnog bacanja i gomilanja e-otpada su nepovoljne za životnu okolinu. Budući da sadrže mnoge toksične supstance, odbačeni uredjaji doprinose opštem zagadjenju zemljišta, vode i vazduha, ali i globalnom zagrevanju. Sa druge strane, pokvareni uredjaji nisu ni potpuno beskorisni i neupotrebljivi. U elektronskim aparatima, nalaze se materijali koji se mogu ekstrahovati i vratiti u proces proizvodnje. Upravo ove činjenice najbolje govore o neophodnosti reciklaže elektronskih i električnih uredjaja. Stoga, kako bismo još jednom podvukli značaj e-reciklaže, izdvajamo najćešće toksične supstance, ali i bezopasne materijale (spremne za ponovnu upotrebu) koji se mogu naći u eotpadu.

Toksične supstance

1. Olovo – Olovo se najčešće nalazi u CRT monitorima. U velikim količinima, olovo nepovoljno utiče na kognitivni razvoj dece, ali može i kod odraslih izazvati neurološke probleme.

2. Merkur – ova opasna supstanca je uglavnom deo sastava fluorescentnih sijalica, ali se može naći i u termostatima i medicinskoj opremi. Dok kod čoveka merkur indukuje “samo” neurološke smetnje, za životinski svet može biti fatalan, te dovesti do gubljenja reproduktivnih sposobnosti, ali i do smrti.

3. Kadmijum – najčešće možemo naći u kadmijum-nikl baterijama. Udisanje kadmijuma može izazvati velika oštećenja respiratornog sistema, ali i poremetiti bubrežnu funkciju.

4. PVC – uglavnom ima funkciju izolatora za električne kablove. Kada se nepropisno odlaže i gomila, PVC može uzrokovati zagadjenje vode i zemljišta, ali i ugroziti zdravlje životinja.

Supstance spremne za ponovnu upotrebu

1. Bakar – nalazi se u žicama elektronske opreme. Uvek se može vratiti u proces proizvodnje, a na tržištu dostiže nezanemarljivu cenu.

2. Zlato – uglavnom se može naći u kompjuterskoj opremi i mobilnim telefonima. Štaviše, istraživanja su pokazala da se u jednoj toni mobilnih telefona može naći jednaka količina zlata kao u rudniku. O tržišnoj vrednosti zlata, čini se da nije potrebno raspravljati.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način