Koje su opasne materije elektronskog otpada?

Elektronski uredjaji su kompleksna mešavina od nekoliko stotina materijala. Mnogi od njih sadrže toksične teške metale, kao i opasne hemikalije, koje mogu prouzrokovati zdravstvene i ekološke posledice velikih razmera, ukoliko se reciklaža uredjaja ne obavi na pravilan način.

Neadekvatno tretiranje i odlaganje EE-otpada može uticati na iznenadne ekplozije, trovanje, trajno oštećenje organa, invalidnost i smrt. Sa tim u vezi, neophodno je istaći da otrovi iz elektronskog i električnog otpada štetno utiču na genetiku svih ljudi, što može ozbiljno ugroziti i buduće generacije.

Procenjuje se da elektronski otpad sadrži između 600 i 1000 različitih hemijskih supstanci koje su štetne po zdravlje i ugrožavaju životnu sredinu, od kojih su najprisutnije sledeće materije: barijum, berilijum, kadmijum, olovo, polihlorin bifenil, PVC plastika, šestovalentni hrom.

Srebrno-beli metal, zvani barijum, koristi se u CRT monitorima kao zaštita korisnika od zračenja. Kratka izloženost barijumu uzrokuje slabljenje mišića, oticanje mozga, oštećenje srca, slezine i jetre. Sa druge strane, metal berilijum, koji se koristi u matičnim pločama jer je dobar provodnik, označen je kao kancerogen jer uzrokuje rak pluća.

Kadmijum, koji se koristi u računarskim baterijama i prekidačima, izaziva oštećenje bubrega, kancer na plućima i prostati, dok izlaganje olovu, iz katodnih cevi (CRT) u monitorima, može da izazove oštećenja mozga, nerava, poremećaje krvi, oštećenje bubrega i razvojno oštećenje fetusa.

Polihlorin bifenil (PCB), čija je upotreba zabranjena u mnogim državama, i dalje je prisutan u EE-otpadu i njegovi toksični efekti utiču na oštećenje jetre, nerava i reproduktivnih organa. Takodje, sagorevanjem PVC plastike, za koju se procenjuje da je ima oko 7 kg u svakom računaru, stvara se dioksin koji utiče na hormonske poremećaje i oštećenja imunog sistema, dok šestovalentni hrom, čija je uloga da štiti od korozije, može uzrokovati oštećenja DNK i alergije.

Navedene opasne materije mogu ozbiljno prouzrokvati zagadjenje životne sredine i ugroziti zdravlje ljudi. Stoga je neophodno celokupni EE-otpad stručno ukloniti putem E-reciklaže kako bi štetnost toksičnih materija bila smanjena.

Razmišljajmo pametno kako bismo u potpunosti zaštitili sebe i našu planetu, jer drugu nemamo.

Ukoliko vas muči neodomica šta biste sa EE-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način