Ključni koraci reciklažnog procesa e-otpada

Da li ste se ikada zapitali kako se odvija reciklaža elektronskog i električnog otpada? Šta se dešava kada profesionalni recikleri otpreme Vašu neupotrebljivu i odbačenu elektroniku? Kako bismo udovoljili Vašoj radoznalosti, skiciraćemo osnovne stadijume komplesnog sistema e-reciklaže.

Prvi korak: prikupljanje e-otpada

Proces reciklaže otpočinje u Vašem domu, odnosno, Vašim prikupljanjem i odvajanjem dotrajalih elektronskih uredjaja. Kada očistite garažu i izdvojite sve stare i neupotrebljive aparate, pozovite Vaše reciklere kako bi se uspešno inicirao drugi korak reciklažnog sistema.

Drugi korak: sortiranje otpada

Pri preuzimanju otpadnog materijala i njegovog dopremanja u reciklažna postrojenja, najpre se obavlja sortiranje i organizacija pristiglog otpada. U okviru ovog stadijuma, takodje se sprovodi ekstrahovanje bakra i vadjenje baterija.

Treći korak: Inicijalna redukcija veličine

Nakon sortiranja, dotrajali uredjaji se razbijaju na delove veličine do 100 mm. Ovaj korak je neophodan, izmedju ostalog i kako bi se potpuno uništili podaci uskladišteni na uredjajima poput kompjutera, mobilnog telefona i sl.

Četvrti korak: sekundarna redukcija veličine

Kada se obavi inicijalna redukcija veličine, delovi nekadašnjih uredjaja se rasporedjuju i smeštaju na transportnu traku kako bi se dodatno usitnili. Prašina e-otpada, koja ostane nakon ovog stadijuma, na kraju procesa se odlaže na ekološki prihvatljiv način.

Peti korak: Magnet

Nakon četvrtog koraka, vrši se odvajanje čelika i metala uz pomoć magneta da bi se uspešno prešlo i na šesti stadijum reciklažnog procesa.

Šesti korak: metali i nemetali

Kada se metalni sadržaj odvoji od nemetalnog, sprovodi se njegovo pripremanje za dalju upotrebu. Ovde je bitno naglasiti da, na kraju reciklažnog procesa, dobijamo vredne sirovine koje se mogu vratiti u proces proizvodnje.

Sedmi korak: separacija vodom

Na samom kraju reciklažnog sistema, staklo i plastika se izdvajaju uz pomoć vode. Zahvaljujući ovom koraku, dobijaju se sirovine koje se ponovo mogu upotrebiti.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način