Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Pozivamo NGO i udruženja na učešće u ovom konkursu

Pozivamo sva udruženja i organizacije civilnog društva da učestvuju u ovom projektu i da svojim aktivnostima doprinesu unapređenju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine.

Ukoliko Vam je potrebna podrška u vezi konkursa možete nas kontaktirati putem email-a office@ereciklaza.com

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, a koji su od javnog interesa. Cilj ovog konkursa je jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizacija projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapređenju prirode, kao i aktivnosti usmerenih na sprovođenje Arhuske konvencije.

Tematska oblast ovog konkursa je zaštita prirode, zaštita vode od zagađivanja, upravljanje otpadom, zaštita od nejonizujućih zračenja, klimatske promene, ali i aktivnosti koje se odnose na sprovođenje Arhuske konvencije.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju udruženja i fondacije koje deluju na teritoriji Republike Srbije i koje su upisane u Registar Agencije za privredne registre, a deluju u oblasti zaštite životne sredine. Može se konkurisati sa po jednim kratkoročnim projektom, s obzirom da sve faze projekta moraju biti završene do kraja 2014. godine.

Svaki projekat može biti sufinansiran sa najviše 900 hiljada dinara

Od 26 miliona dinara, koliko će biti dodeljeno ovim konkursom, 6 miliona dinara namenjeno je za sprovođenje projekata koji se odnose na Arhusku konvenciju. Svaki projekat može biti sufinansiran sa najviše 80 odsto njegove vrednosti, odnosno 900 hiljada dinara.

Rok za podnošenje prijava je 25. februar 2014. godine, a početak realizacije projekata očekuje se u maju 2014. godine.

Pogledajte detalje o konkursu i potrebnoj dokumentaciji

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Naša kompanija obezbeđuje besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otapda na celoj teriroriji Srbije. Samim tim, umesto da vaš EE otpad bacite i time ugrozite prirodnu sredinu, pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za besplatan odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način