Ekološki rizik elektronike

Budući da je ekologija relativno mlada nauka, mnogi stručni termini su tek u procesu formulisanja i definisanja. Jedan od njih je i pojam ekološkog rizika elektronskih uređaja, a odnosi se na rizik od zagađenja prirodne sredine koji kupac prihvata kada kupuje određeni proizvod. Naime, svako od nas treba da bude svestan da uređaj nije samo sredstvo, koje omogućava da efikasnije obavljamo svakodnevne poslove, već i potencijalna opasnost, te da može imati štetan uticaj na zdravlje okoline i ljudi.

Elektronski i električni otpad, u koji spadaju svi dotrajali uređaji koji se napajaju električnom energijom, sadrži mnoge toksične materije. Neke od njih su:

merkur
olovo
kadmijum
berilijum
cink
hrom
zapaljive materije

Ukoliko odbačeni uređaji završe na deponiji, velika je verovatnoća da će opasne materije biti oslobođene, te da će zagaditi zemljište, vodu i vazduh. Pored toga, mnoge supstance koje ulaze u sastav elektronskih uređaja mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja. Recimo, olovo može oštetiti respiratorni sistem, dok kadmijum može izazvati bubrežnu disfunkciju, hipertenziju ili oštećenja CNS-a .

Na dodatni problem ukazuju skorašnja istraživanja, prema kojima se jasno vidi da količna e-otpada dostiže cifru od 50 miliona tona godišnje, te da se svake godine očitava trend rasta. Sa druge strane, dok planine e-otpada neprestano rastu, statistika pokazuje da samo 12.5 % populacije pravilno reciklira. Imajući u vidu ove činjenice, nije teško prepoznati značaj svesti o ekološkom riziku. Ovu vrstu osvešćenosti, sledi i ekološka odgovornost – kada uvidimo potencijalnu opasnost koju sa sobom nose uređaji koje uzimamo zdravo za gotovo, onda ćemo i uspeti da uredimo svakodnevno delanje prema principima očuvanja životne okoline.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način