E-reciklaža na Forumu naprednih tehnologija

Na 4. Forumu naprednih tehnologija u Nišu panel diskusiju na temu primene High-Tech rešenja u industriji upotpunilo je prisustvo kompanija koje daju pozitivan primer u implementaciji tehnoloških dostignuća, a u kojima, po rečima samih učesnika panela, na ovoj teritoriji E-reciklaza prednjači.

Panel pod nazivom „Kako ohrabriti kompanije u primeni visoko-tehnoloških rešenja“ u organizaciji Privredne komore Srbije, poslužio je kao dobar podsticaj firmama iz IT sektora, digitalnog marketinga, softverskog inženjerstva, moderne industrije, kao i firmama koje tehnološke inovacije implementiraju u sopstvene procese poslovanja, da razmene mišljenja i ideje iz svojih profesionalnih iskustava.

Igor Petrović, menadžer sakupljanja, govorio je ispred E-reciklaže, koja je lider u oblasti sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana EE otpada na teritoriji Srbije dugi niz godina, čemu je u velikoj meri doprinela upravo primena modernih tehnoloških dostignuća.

E-reciklaža je ulaganje u informacione tehnologije uvrstila u deo sopstvene kulture po čijim principima posluje, a koja utiče na proaktivnost svakog zaposlenog pojedinačno. Uvođenje novih tehnolških rešenja konkretizuje alate pomoću kojih se donose odluke u E-reciklaži, odlučivanje na osnovu osećaja se smanjuje, a rizici poslovanja svode na minimum. Finansijska isplativost je ne samo podrazumevana, već i polazna osnova – modernizacija u cilju ubrzanja procesa shvata se kao ulaganje, ne kao trošak.

Među novim rešenjima, najbolji primer je rad tima inženjera kompanije E-reciklaža na razvoju važnih alata (rana detekcija pucanja lanaca, drugačija obrada rezervnih delova, smanjenje vremena zastoja itd.), čime je omogućena potpuna autonomnost u održavanju i remontu postrojenja za reciklažu. Jedan od tih alata zaštićen je malim patentom, dok je drugi u proceduri dobijanja velikog patenta. Želja i poslovni plan E-reciklaže je obezbeđivanje dodatnog profita kroz prodaju i konsultanske usluge (Know-How) u oblasti reciklaže EE otpada. Skorašnji primer primene Know-How je pružanje pomoći operateru u Bosni da postavi jedan deo postrojenja za reciklažu TV aparata, kao i kompletna obuka zaposlenih u toj kompaniji.

Inovativnost kao kultura u E-reciklaži ne ogleda se samo u rešenjima mašinskih inženjera i industrijskom razvitku, već i kroz sveobuhvatno korišćenje računarskih softvera i alata, kao pomoć u administrativnim poslovima na svakom nivou i u svakom sektoru. Predstavnik firme Logik, stvaralac softvera čiji je E-reciklaža korisnik dugi niz godina, ukazao je na to da je ulaganje u IT u kompaniji E-reciklaža počelo od njenog osnivanja – od trenutka kada je kod tada jedinog zaposlenog, a sada generalnog direktora, nastala potreba za brzim i razumljivim knjigovodstvom. Od tada do danas, Logik i E-reciklaža su u saradnji doprineli da većina administrativnih procesa bude kompjuterizovana. Trenutno je u pripremi dalja digitalizacija kompanije u nekoliko sektora – opšti i pravni poslovi, logistika i transport – najavio je Igor.

Po njegovim rečima, implementiranje Business Intelligence-a donosi višestruku korist E-reciklaži, pre svega zbog toga što stvara opipljive izveštaje na osnovu kojih se mogu predvideti buduće potrebe i logični koraci u daljem poslovanju, iz čega sledi povećano vreme koje zaposlenima ostaje da se bave svojim poslom. Ove principe primenjuje jako mali broj kompanija u našem regionu, odnosno samo 2% firmi ima vidljiva ulaganja u IT, a po rečima ostalih učesnika panela, E-reciklaža spada u ovaj najuži tehnološki osvešćen sloj.

Široko otvoren um za tehnološke inovacije je ključ za uspešno potkrepljenje potreba kompanije, a u cilju optimizacije i ubrzanja poslovnih procesa. Jer, kao što zaposleni u E-reciklaži vole da kažu, “ne jedu veliki male, već brzi spore“.

Jelena Petrović
E-reciklaža


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način