Državni sekretar u Ministarstvu energetike u poseti „E-reciklaži“

˝Trećina svih zakona koje Srbija donese na putu ka Evropskoj uniji, odnosiće se na zaštitu životne sredine˝, izjavila je Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, prilikom posete preduzeću „Jugo-impeks E-reciklaža“.

„Jugo -Impeks, E-reciklaža“ predstavlja strateški centar za reciklažu električnog i elektronskog otpada u ovom delu Srbije. U proizvodnji je uposleno 150 radnika, a indirektno jos 3000 u dobavljačkim centrima. Ogroman je znacaj ovog centra za reciklažu, istikla je Stana Božovićdržavni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Prošle godine „ Jugoimpeks E-Reciklaža“ preradio je 40.000 tona električnog i elektronskog otpada. Pored toga što su obezbeđene sirovine za izvoz i domaću industriju, a pritom je sačuvano zemljište, voda i vazduh od štetnih materija.
Srbija za sada ima 4 velika reciklažna centra. Potrebe i kapaciteti su mnogo veći.
˝Najvažnije je da reciklaznu industriju u Srbiji shvatimo kao granu privrede, a ne kao prikupljanje otpada˝, kaže Ninoslav Milenković, generalni direktor „Jugo-Impeksa e-reciklaža“.
Posle završenih konkursa i potpisanih ugovora, resorno ministarstvo izdvojilo je 300.000.000 dinara na ime refundiranja troškova srpskim reciklerima. Juče je isplaćena prva tranša, a narednih dana očekuje se i druga. Ukupan dug prema reciklerima iznosi milijardu i devetsto miliona dinara, ali država i resorno ministarstvo odlučno je da ispuni sve obaveze prema ovoj vrlo važnoj industriji.
Izvor: NTV 

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način