Da li je e reciklaža ekonomski isplativa?

Razvoj ekološke svesti, kao i kreiranje i implementacija zakona za zaštitu životne sredine, omogućili su i veću obaveštenost prosečnog čoveka o štetnosti ee-otpada. Već je poznato da se u elektronskim i električnim uredjajima nalaze toksične materije koje mogu trajno zagaditi vodu i zemljište i narušiti zdravlje ljudi i životinja. Ipak, osim sto je reciklaža potrebna zarad održavanja opšteg zdravlja naše planete, ona je i ekonomski isplativa.
Zapravo, ušteda novca je jedan od osnovnih razloga zbog kojih je recikliranje bitno. No, na koji način se od reciklaže ee-otpada može profitirati?

Otvaranje novih radnih mesta

Kreiranje novih radnih mesta jeste prvi aspekt ekonomske isplativosti e reciklaže, ali i reciklaže uopšte. Otvaranje novih fabrika za e reciklazu ujedno znači i otvaranje novih radnih mesta. Upravo je i ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, prilikom nedavne posete niškoj fabrici za recilažu elektronskog i električnog otpada, ukazao na ekonomske potencijale e reciklaže. Interesovanje visokih državnih zvaničnika za e reciklažu dodatno ukazuje da je prepoznatljivost značaja razvoja reciklažne industrije jedan od važnijih uslova za opšti ekonomski razvoj.

Smanjenje deponija

Ekonomski problem deponija jeste jedan od ključnih razloga za podsticanje i unapredjenje prakse e reciklaže. Budući da se ne vrši primarna selekcija otpada, na deponijama u Srbiji završava velika količina neupotrebljivih elektronskih uredjaja sa ogromnim reciklažnim potencijalom. Ukoliko se nastavi sa praksom nesavesnog bacanja, javiće se potreba za stvaranjem novih legalnih ili divljih deponija. Obe vrste deponija koštaju poreske obaveznike. E reciklaža, sa druge strane, čini deponije suvišnim i na taj način omogućava velike uštede poreskog novca.

Smanjenje troškova procesa proizvodnje

Pridržavanje prakse e reciklaže može umanjiti troškove proizvodnih procesa. Umesto da završavaju na otpadu, dotrajali uredjaji, poput telefona ili kompjuterske opreme, mogu se donirati ili prodati. Imajte na umu da se stari model nekog uredjaja uvek može unaprediti, a da se iz pokvarenih uredjaja mogu izdvojiti i iskoristiti neke komponente. Upravo ovo može u velikoj meri olakšati proces proizvodnje, a onda i doneti značajne uštede.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način