Barijum – jedna od opasnih supstanci u EE otpadu

Svi stari CRT monitori i televizori u svojim ekranima imaju barijum. Obzirom da se poslednjih godina intezivno prelazi na nove „tanke“ monitore i televizore, ovi stari najčešće završe na deponijama.

Barijum je teški metal koji je prirodno zastupljen u Zemljinoj kori i srebrnasto bele je boje. Ima svoju primenu u industriji, jer se uz pomoć njega mogu ukloniti tragovi kiseonika u nekim hemijskim jedinjenjima. Takođe, njegovom primenom staklo dobija veći sjaj. U kontaktu sa vodom barijum je eksplozivan.

Ljudsko telo ga ne može svariti i kada se nagomila, obično utiče na nervni sistem. Simptomi trovanja barijumom su slični simptomima gripa:

  • Slabost
  • Teško disanje
  • Proliv
  • Visok krvni pritisak i ubrzan puls

Jače trovanje izaziva oštećenje bubrega, otkazivanje respiratornih organa i smrt.

I tu upravo stižemo do naše teme – elektronski otpad

Svi stari CRT monitori i televizori u svojim ekranima imaju barijuma. Obzirom da se poslednjih godina intezivno prelazi na nove „tanke“ monitore i televizore, ovi stari najčešće završe na deponijama odakle barijum (zajedno sa ostalim otrovima) prelazi u zemljište. Iz zemljišta nema gde nego u vodu, biljke – naš stomak. Zato je reciklaža elektronskog otpada jako bitna, pa se razmislite pre nego što idući put bacite neki televizor na smeće.

Izvor: Ekologija.rs

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otapda

Naša kompanija obezbeđuje besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otapda na celoj teriroriji Srbije. Samim tim, umesto da vaš EE otpad bacite i time ugrozite svoje bližnje, pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za besplatan odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način