10 izazova za reciklažnu industriju

Živimo u digitalnom dobu, koje je zavredilo ovaj predznak zbog kontinuiranog napretka tehnologije, dostupnosti elektronskih uredjaja i sveobuhvatnog procesa digitalizacije. Ipak, zajedno sa ekspanzijom proizvodnje elektronskih uredjaja, dolazi i do naglog porasta količine odbačenih, dotrajalih ili naprosto prevazidjenih modela različitih vrsta aparata. Sa druge strane, napredak tehnologije mora da prouzrukuje i napredak tehnologije e-reciklaže i razvoj reciklažne industrije. Ovog puta, predstavljamo Vam deset tipičnih izazova koje e-otpad postavlja za svetsku reciklažnu industriju.

1. Svake godine, na svetu se proizvede preko 50 miliona tona elektronskog i električnog otpada.

2. Sa druge strane, svake godine se, na globalnom nivou, proizvede se oko milijardu novih mobilnih telefona i oko 300 miliona kompjutera.

3. Samo u Sjedinjenim Američkim državama, preko 140 miliona mobilnih telefona svake godine završi na deponijama. Kada bi svi ti telefoni bili reciklirani, SAD bi uštedele dovoljno energije za napajanje 25,000 domaćinstava na godinu dana.

4. Samo 12.5% od globalno proizvedenog e-otpada se uvede u proces e-reciklaže.

5. Na godišnjem nivou, izgubi se zlato i srebro vredno preko 60 miliona dolara zahvaljujući telefonima koji završe na deponiji.

6. Jedna tona matičnih ploča sadrži od 40 do 800 puta više zlata i od 30 do 40 puta više bakra od jedne tone rude. To znači da bismo uštedeli značajnu količinu resursa kada bi se beskompromisno poštovala praksa e-reciklaže.

7. Najviše e-otpada završi u kineskom gradu Gijuu, koji je poznat kao prestonica otpada i groblje elektronike. Budući da e-otpad, nakon što se transportuje u Giju, završi na deponijama, a neretko i na ulicama grada, nesavesno i neprofesionalno upravljanje e-otpadom utiče na zdravlje stanovnika.

8. Iako e-otpad predstavlja u proseku samo 2% otpada na deponijama, ova količina istovremeno predstavlja 70% celokupnog toksičnog otpada.

9. Mnogi uredjaji ili komponente uredjaja, koji se isprva označe kao e-otpad, zapravo predstavljaju delove i aparate koji se ponovo mogu upotrebiti.

10. Očekivan rast količine svetskog e-otpada je 8 posto godišnje.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način