3 Inovacije za smanjenje uticaja e-otpada i deponija

Uz rast potrošačkog društva, pitanja zaštite životne sredine počinju kao male brige i prerastaju u globalne krize. Upečatljiv primer za to je industrija upravljanja otpadom.

Stručnjaci za upravljanje otpadom širom sveta, bore se sa sve većom količinom smeća koja se svakodnevno proizvodi. Uz maksimalni trud, recikliranjem i kompostiranjem teško može da se isprati porast količine otpada. Potreban nam je bolji, dugoročni pristup.

Uzmimo u obzir da se od 4,4 kilograma smeća koje svakodnevno stvara prosečni Amerikanac, samo oko 1/3 reciklira. Druge dve trećine otpada, ostaće nagomilane na deponijama decenijama.

Srećom, nove tehnologije nude nadu za rešavanje nekih od ovih dugoročnih problema.

BMV-ov projekat Gas za energiju

Gas metan, koji nastaje kao rezultat sagorevanja, predstavlja jedan od najštetnijih gasova koji pospešuju efekat staklene bašte i ima destruktivno dejstvo po Ozonski omotač. BMV Korporacija se udružila sa istraživačima Južne Karoline koji su uspeli da stvore inovativne gorivne ćelije koje rade na hidrogenski pogon dobijen konverzijom iz metana.

Očekuje se da će novi izvor goriva smanjiti efekat staklene bašte i oštećenje Ozonskog omotača.

Nagomilavanje iskorišćenih baterija

Baterije predstavljaju problem kada je u pitanju odgovorno zbrinjavanje otpada. Kao rešenje, nudi se prelazak na „hibridnu“, malu litijum-jonsku bateriju koja je u stanju da isporuči 2.5 volti snage. Ovaj novi hibrid će takodje biti rastvorljiv u vodi za 30 minuta.

Silikonsko strujno kolo

Osim baterija, naučnici se takodje trude da i druge, uobičajene delove elektronike učine lako razgradivim. Nakon što su otkrili da je silicijum rastvorljiv u vodi, istraživači su tražili rešenje da primene to novo znanje. Ideja je da se napravi strujno kolo koje će, ukoliko se nadje na deponiji moći da se razgradi u roku od 3 do 6 meseci.

Zakopavanje smeća, spaljivanje ili bacanje na nepredvidjena mesta nije rešenje. Predugo ljudi imaju pogrešan pristup u odlaganju otpada. Neophodno je poboljšati nivo recikliranja i kompostiranja i uvesti inovacije za rešavanje novih količina otpada jer manje otpada na deponijama znači održivu budućnost.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način