Vesti

Najčešće vrste otpada na deponijama i u okeanima

Iako živimo u naprednom društvu, čiji se pojedinci na sve načine trude da unaprede način upravljanja otpadom, deponije su i dalje česta pojava. Postoje razne vrste deponija, nekima od njih upravljaju države, te su kontrolisane, za razliku od divljih deponija koje preplavljuju staništa, zagađuju ih i uništavaju floru i faunu.

Zašto je važno reciklirati kompjuterske monitore?

Kompjuteri su danas dostupni i zahvaljujući brzom rastu tehnologije, koriste se u gotovo svim oblastima rada. Kompjuterski monitori su popularni i mnogi modeli dostupni su po pristupačnim cenama, pa ih zato često kupujemo i menjamo. Međutim, kada dođe vreme za zamenu, mnogi zaborave na recikliranje. Podaci pokazuju da je npr.

E otpad – 5 najčešće postavljanih pitanja

E otpad predstavlja goreću temu poslednjih deset godina. Malo je osoba koje nisu upoznate sa ovom pošasti 21. veka. Kako bismo Vam još više približili svet elektronskog otpada, pokušaćemo da odgovorimo na neka od  najčešće postavljanih pitanja. 1. Šta je e otpad? E otpad predstavlja sve elektronske i električne uređaje

Psihologija recikliranja

Šta zaista utiče na nas u momentu donošenja odluke prilikom kupovine? Prodavci vrlo ozbiljno shvataju ovu  temu te istražuju šta nas motiviše da kupujemo, počevši od toga kako organizovati police, koje boje su  najprijemčivije, koji fontovi su najupadljiviji i tako dalje. Puno je informacija prikupljeno na temu zašto i kada

Zlato (ni)je otpad

Opšte je poznato da elektronski i električni otpad sadrži u sebi štetne materije poput olova i merkura koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i trajno zagaditi životnu okolinu. Ipak, osim teških metala, u e-otpadu se mogu pronaći i plemeniti metali.


Kako smanjiti emisiju ugljen-dioksida?

Jedna od glavnih karakteristika perioda posle industrijske revolucije jeste pojačana emisija ugljen-dioksida. Kao posledica sagorevanja fosilnih goriva, povećana je koncentracija ugljen-dioksida u Zemljinoj atmosferi, što je doprinelo fenomenu globalnog zagrevanja i klimatskih promena.


Gradovi koji ne proizvode otpad

Filozofija Zero waste (bez otpada, nula otpada), podstiče recikliranje i ponovnu upotrebu otpada na taj način da on praktično prestaje da postoji. Cilj je da se smeće ne odlaže na deponije ili još gore na za to nepredvidjena mesta te da se eksploatacija novih resursa maksimalno smanji. Trenutno, situacija nije

Zelene bolnice – reciklaža medicinske opreme

Napredak savremene medicine je u velikoj meri omogućen i uslovljen napretkom tehnologije. U lečenju pacijenata, sve više se koriste sofisticirani elektronski uređaji kako bi se ubrzao i ublažio period oporavka. Isto važi i za dijagnostiku - uređaji poput EKG-a, ultrazvuka, magnetne rezonance i dr. omogućili su medicinskim stručnjacima da otkriju