Zlato (ni)je otpad

Opšte je poznato da elektronski i električni otpad sadrži u sebi štetne materije poput olova i merkura koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i trajno zagaditi životnu okolinu. Ipak, osim teških metala, u e-otpadu se mogu pronaći i plemeniti metali. Štaviše, procenjuje se da godišnja količina odbačene elektronike u sebi sadrži oko 60 miliona dolara vrednog zlata i srebra. Zaključak se sam nameće – umesto što e-otpad odbacujemo i otpremamo na deponije, treba raditi na uspostavljanju i modernizovanju praksi za ekstrahovanje vrednih ruda. Iako je zlato jedna od komponenti otpada, ne sme to i da ostane. Kako onda iskoristiti ovaj savremeni rudnik zlata?

Postoji nekoliko metoda ekstrahovanja zlata iz e-otpada. Jedna od najstarijih, ali i najopasnijih tehnologija izdvajanja zlata jeste cijanizacija. Naime, iako je korišćenje cijanida u izluživanju zlata efikasna metoda koja se primenjuje u rudarstvu još od kraja 19. veka, primena ove tehnike može imati fatalne posledice. Ukoliko dođe do rasipanja, cijanid može ozbiljno ugroziti životnu sredinu. Upravo je zbog toga cijanizacija zabranjena u mnogim razvijenim zemljama.

Druga poznata metoda ekstrahovanja zlata iz e-otpada je primena hidrohlorične i azotne kiseline. Ova tehnika je efikasna i istovremeno ekološki opravdana.

Ipak, kao ekološki najprihvatljivija opcija za izdvajanje zlata i ostalih plemenitih materijala izdvaja se bioekstrakcija. Naime, naučnici su uspeli da uz pomoć određenih vrsti bakterija i gljivica ekstrahuju bakar, aluminijum, gvožđe i cink iz e-otpada. Kao najuspešniji u ekstrahovanju zlata pokazali su se Aspergillus niger i Chromobacterium biolaceum.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način