Zero waste filozofija

Zero waste filozofija odnosi se na plansko rukovanje otpadom sa ciljem ocuvanja zdravlja, prirodnih resursa i životne sredine. Ideja iza ovog pokreta je potpuna eliminacija otpada kroz proces reciklaze ili ponovne upotrebe.

Kako bi pojedinac ili zajednica počela da primenjuje zero waste filozofiju, potrebno je puno rada i planiranja. Danas uz podršku zero waste nevladinih organizacija i zero waste evropske kancelarije u Briselu, već 400 gradova Evrope uspešno primenjuje ovaj program.

Jedan od evropskih gradova koji daje primer dobre prakse je Barselona. Pored toga sto je turistička meka, Barselona je prema mišljenju ekološki osvešćenih ljudi zero waste grad iz snova.

Pored regularnih suvenir šopova, u Barseloni možete naići na zero waste šopove. U ovim šopovima kupce ohrabruju da nose platnene cegere i sopstvenu ambalažu za namirnice i ovu aktivnost nagradjuju sa 3% popusta. Mnoge pekare su izbacile plastiku iz upotrebe a ovim putem su krenuli i brojni restorani.

Kontejneri za sortiranje otpada su u širokoj upotrebi. Najčešće se koriste za sortoranje organskog otpada, plastike, stakla i papira.

Kada su u pitanju baterije, toneri, ulja, elektronski otpad, stari nameštaj, odeća ili bilo koja vrsta otpada koja se ne može odložiti u klasični kontejner, grad je organizovao takozvane zelene punktove.

Zeleni punktovi ili green points su vrste objekata na periferiji grada gde gradjani mogu odlagati kabasti ili opasan otpad i na taj način doprineti zaštiti životne sredine i napretku u recikliranju.

Da slika bude potpunija, Barselona je pokrenula program edukacije, kako bi se što veći broj gradjana uključio u ovaj program od izuzetnog značaja.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način