Zeleni fond na budžetskom novcu

Predlozi izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine trebalo bi da doprinesu uspostavljanju kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine. Jedna od ključnih izmena i dopuna ovog zakona je osnivanje Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda, rekla je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.


Prema njenim rečima, Zeleni fond omogućiće ulaganje u unapređenje kvaliteta životne sredine i doprineće smanjenju negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, sanaciji zagađenih lokacija, uklanjanju istorijskog otpada iz preduzeća u restrukturiranju, unapređenju sistema upravljanja otpadom, razvoju reciklažne industrije, kao i uspostavljanju zelene ekonomije.

Uz to, biće uveden nacionalni metaregistar, odnosno nacionalna elektronska baza podataka, kako bi se obezbedio lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini.

– Jedna od značajnih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom je prenošenje okvirne Direktive o otpadu, što će značajno olakšati poslovanje, smanjiti troškove i doprineti razvoju cirkularne ekonomije i otvaranju novih radnih mesta. Prestankom statusa otpada ili uvođenjem statusa nus-proizvoda, otpad dobija prirodu robe i njegova upotreba ili tretman dobijaju izraženu komercijalnu vrednost, što će obezbediti i pojavu novih privrednih subjekata na tržištu – rekla je ministarka Bogosavljević Bošković.

Izmenama i dopunama se uspostavlja tržište otpada kako bi se promet i tretman odvijali legalno, transparentno i efikasno, omogućava se uvid i kontrola u količine i vrste otpada nastalog na teritoriji Srbije, kao i na njegove tokove, a to će doprineti eliminisanju nelojalne konkurencije i sive zone.zelenirast-shutt

Ministarka je istakla da će uređenje tržišta otpada dovesti do razvoja konkurencije, zdravih tržišnih uslova, niže cene zbrinjavanja otpada, kao i do povećanja budžetskih prihoda po osnovu naplate poreza na dodatu vrednost i ostalih poreskih obaveza. Prema njenim rečima, promet sekundarnih sirovina i razvoj reciklažne industrije je od nacionalnog interesa jer se obezbeđuje trgovanje preko organizovanog tržišta.

Predlog izmena i dopuna Zakona je i klasifikacija operatera, kojom se želi postići lojalna konkurencija među operaterima koji učestvuju u zbrinjavanju otpada, podsticaj većim ulaganjima u viši stepen reciklaže – dobijanje gotovih proizvoda, a ne poluproizvoda ili sekundarnih sirovina, kao i veća transparentnost u oblasti upravljanja otpadom.

Ravnoteža prirode i privrede

– Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode unosi novine koje se odnose na očuvanje prirodnih vrednosti i uspostavljanje sistema održivog razvoja kroz usklađivanje ekonomskog i društvenog razvoja i zaštite prirode, uvođenje statusa službenog lica za čuvara zaštićenog područja, a sredstvima Zelenog fonda finansiraće se zaštićena područja – rekla je Snežana Bogosavljević Bošković. – Takođe, izmenama se regulišu pitanja prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, a uvodi se posebno licenciranje i kontrola zooloških vrtova.

Izvor: krstarica.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način