Zašto reciklirati elektronski otpad?

Elektronski otpad (od računara, televizora, telefona, fax aparata i slično) svrstava se u opasan otpad. Reciklaža elekrtonskog otpada je jako kompleksna jer postoji veliki broj različitih sirovina na relativno malom prostoru (na jednoj elektronskoj tkz. „štampanoj“ ploči velicine 20 x 20 cm nekada se može naći i preko 100 različitih materijala. Poseban problem predstavlja i ubrzani napredak tehnologije pa se u skladu sa njim povećava i količina elektronskog otpada iz godine u godinu.

U većini razvijenih zemalja postoje razvijeni sistemi kada je u pitanju reciklaža elektronskog otpada pa se tako recimo iz starih monitora (govorimo o CRT monitorima) ponovo dobija staklo i olovo koji se ponovo mogu upotrebiti u proizvodnji. Po evropskim direktivama planira se uvođenje tzv. eko-projektovanja, kojim će se mogućnost reciklaže razmatrati već pri samom projektovanju proizvoda. Ako želite da u vašem naselju ili školi organizujete sakupljanje elektronskog otpada možete nam se obratiti zapodršku klikom na dati link


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način