Zašto je važna reciklaža bakra?

Bakar (Cu) je mineral koji se nalazi u kori Zemlje. To je rastegljiv metal koji ima dobre karakteristike toplotne i električne provodljivosti.

Čist bakar je mekan i savitljiv materijal rozikaste boje, koristi se kao električni i termo provodnik, a sastavni je deo i različitih legura. I sav životinjski i biljni svet ima potrebu za bakrom, kao hranljivom materijom. Kod ljudi i životinja se može naći u kostima i tkivima, sa najvećim koncentracijama u jetri i mišićima, a nalazi se i kao dodatak u različitim enzimima.

Bakar se hiljadama godina koristi u ljudskoj civilizaciji. Iako su rezerve bakra još uvek značajne, teško će se održati uz trenutni tempo potrošnje. Porast povećane potražnje za bakrom u odnosu na ponudu je uticao na nagli rast cene bakra, a najtraženiji su liveni delovi.

Bakarni otpad ima veoma veliku cenu, koja sve više raste. Zbog toga je manjak raspoloživog bakra i rast cene uticao na buđenje svesti o finansijskoj vrednosti industrijskog otpada. A doveo je i do sve veće aktivnosti celog društva u pogledu reciklaže bakarnog otpada.

Pored toga što je ekonomski veoma isplativa, reciklaža bakra predstavlja vrlo važan faktor za očuvanje životne sredine. Reciklaža metala može uštedeti ogromne svote novca u industrijskoj i automobilskoj proizvodnji, ali i doprineti očuvanju neobnovljivih prirodnih resursa.

Postoji nekoliko razloga zašto je poželjno reciklirati bakar:

1. Reciklirani bakar vredi i do 90% originalnog bakra. Takođe, jeftinije je da se bakar reciklira nego da se vrši njegov iskop i izdvajanje iz prirode, pa reciklaža bakra utiče na snižavanje cene bakarnih proizvoda.
2. Poznato je da je do današnjih dana izvađeno samo oko 12% – 13%  bakra iz poznatih kopova, ali kako je bakar neobnovljiv resurs, veoma je značajno raditi reciklažu bakarnog otpada, jer se na taj način čuvaju postojeći prirodni resursi.
3. Reciklaža jedne tone bakra štedi 15% energije koja se koristi u vađenju i proizvodnji iste količine prirodnog (izvornog) bakra. A štednja energije indirektno znači uštedu fosilnih goriva, koja takođe spadaju u neoobnovljivu energiju, a dodatno znači i manju emisiju štetnih gasova u životnu sredinu.

Naravno, pored navedenih, postoji i niz drugih razloga zašto je reciklaža bakra važna, kao što su veliki troškovi za održavanje deponija elektronskog otpada, troškovi za zaštitu životne sredine prilikom procesa iskopavanja i vađenja bakarne rude i slično.

Ukoliko imate bakarni otpad, pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular Bakar otkup i mi ćemo doći kod vas i pobrinuti se za prikupljeni elektronski otpadni materijal.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način