Zašto je recikliranje bitno?

Čovek direktno i indirektno zagadjuje životnu sredinu a retko razmišlja o posledicama. Razlozi zbog kojih bi trebalo očuvati životnu sredinu nisu samo moralne prirode u smislu očuvanja planete Zemlje za buduće generacije, već i ekonomske i ekološke prirode. U nastavku teksta navodimo šest razloga zbog kojih bi trebalo reciklirati.

Ušteda energije
Kada nove proizvode dobijamo preradom prirodnih sirovina, suočavamo se sa velikom potrošnjom energije. Recikliranjem ta potrošnja znatno je manja. Potvrdjeno je da je potrošnja energije za proizvodnju iz sekundarnih sirovina putem procesa recikliranja znatno manja od one koja se koristi za dobijanje materijala u primarnoj proizvodnji. Npr. Za proizvodnju aluminijuma se potroši 95% manje energije, dok se za proizvodnju bakra potroši 70% manje. Takodje recikliranjem se smanjuje potrošnja vode.

Ušteda resursa
Resursi na planeti su ograničeni, neodgovornom potrošnjom u budućnosti ćemo se suočiti sa nedostatkom nafte, uglja, drveta i drugih materijala. Kada upotrebljene materijale recikliramo dobijajući nove proizvode smanjujemo potrebu za eksploatacijom prirodnih resursa.

Ušteda novca
Otpad nije smeće već predstavlja vid sirovine. Svaki deo otpada može se iskoristiti njegovim uključivanjem u process recikliranja. Tradicionalno zbrinjavanje otpada predstavlja skup proces. Industrija recikliranja može zameniti i nadmašiti tradicionalno zbrinjavanje otpada otvaranjem više radnih mesta, uštedom energije i resursa, smanjenim zagadjivanjem životne sredine.

Smanjenje deponija
Na planeti živi nešto više od 7 milijardi ljudi. Srazmerno porastu stanovnika, povećava se i količina otpada. Sve je više deponija koje uništavaju zemljište, smanjuju obradive površine, postaju potencijalni izvori zaraze. Reciklaža značajno smanjuje količlinu otpada koji se odlaže na deponijama, samim tim i njihovo širenje. Smanjenjem količine otpada na deponijama, možemo zemljište koristiti u mnogo praktičnije svrhe (obradivo zemljište, stambeni prostor,ozelenjavanje).

Zaštita životne sredine
Svi procesi prerade primarnih sirovina izuzetno su štetni za životnu sredinu. Prelaskom na recikliranje dolazi do smanjenja zagadjenja vazduha, zemljišta i vode, takodje dolazi i do uštede vode i smanjenja otpadnih voda, Emisija štetnih gasova (metana, ugljendioksida) je manja što automatski dovodi do ublažavanja efekta staklene baste i procesa globalnog zagrevanja.

Napredak turizma
Ekološki osvešćena sredina je svakako privlačnija turistima za godišnji odmor. Svaki ekološki osvešćeni čovek ceni napore koje ljudi ulažu o očuvanje životne sredine. Ukoliko turistima ponudimo zdrav i očuvan prirodni ambijent to će biti jedan od razloga za njihov ponovni povratak što će dodatno ojačati ekonomiju.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način