Za bolji rad reciklažne industrije povećati procenat naplate ekološke takse

Predsednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević apelovala je na državu da poveća procenat naplate ekoloških taksi sa prošlogodišnjih 20 na barem 40 odsto, kako bi se omogućio nesmetani rad reciklažne industrije.

Prošle godine naplata ekološke takse koja je jedan od glavnih izvora finansiranja naknada, odnosno podsticajnih sredstava, reciklažnoj industriji za preradjeni otpad, iznosila je samo 20 procenata, u ukupnom iznosu od pet milijardi dinara„, rekla je ona.

Na konferenciji o reciklažnoj industriji u organizaciji lista „Danas“, navela je da nijedna kompanija koja je bila dužna da plati ekološku taksu, a to nije uradila, nije kažnjena, niti je sproveden proces prinudne naplate.

Ukoliko bi naplata ekološke takse bila 100 odsto, to bi omogućilo da se prepolovi visina iznosa te takse koja je uračunata u cenu pojedinačnih proizvoda, od keksa do automobila„, rekla je ona.

Predsednica Udruženja reciklera Srbije navela i da su zbog nemara države koja nije isplatila naknadu za prikupljeni i preradjeni otpad za poslednja tri kvartala, članice tog udruženja 2013. sakupile i preradile 25 odsto otpada manje nego godinu pre, odnosno oko 60,5 miliona kilograma.

Potrebno je da se shvati da reciklažna industrija ne košta državu, već zagadjivače i gradjane koji to plaćaju kupovinom svakog proizvoda, i zato ne vidim nijedan razlog da država ne isplaćuje naknade reciklerima za preradjeni otpad„, rekla je Ana Petrović Vukićević.

Ponovila je da bi nova vlada, zbog značaja oblasti zaštite životne sredine i za buduće priključivanje Srbije EU, trebalo da ima posebno ministarstvo za zaštitu životne sredinekoje bi probleme rešavalo brže i efikasnije.

Potrebno je obezbediti i previdivost poslovanja reciklera, odnosno ne odstupati od toga da se svake godine 28. februara raspiše konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prikupljen i preradjen otpad„, kazala je ona.

Dodala je da bi svaka tri meseca trebalo da se kontrolišu preradjene količine otpada, i da recikleri s državom potpisuju ugovore o naknadi koja bi se iplaćivala kvartalno, a da oni koji moraju da plate taksu budu kontrolisani u istom intervalu.

Podsetila je da je u Udruženju reciklera Srbije 15 kompanija koje pokrivaju 80 odsto tog tržišta, zapošljavaju oko 1.000 radnika i imaju sakupljačku mrežu od oko 10.000 ljudi.

Izvor: zelenasrbija.rs/Beta

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način