Vreme razgradnje različitih vrsti otpada

Hiperprodukcija je obeležila svet savremenog čoveka. Zajedno sa ovim fenomenom, savremeno društvo je zadesila i ubrzana i masovna proizvodnja otpada. Poražavajuća činjenica jeste da, uprkos postojanju naprednih tehnologija reciklirinja, većina ljudi ipak praktikuje skoro automatizovano bacanje i nesavesno odlaganje otpada, bez obzira na njegovu vrstu. Ipak, donekle ohrabrujuća činjenica jeste da poreklo ovog načina ophodjenja leži u nedovoljnoj informisanosti gradjanja o štetnosti neekoloških rešenja za otpadne materijale. Kako bismo doprineli projektu eko-edukacije, predstavljamo kratak osvrt na različite vrste otpada zajedno sa periodom njihove biorazgradnje.

1. Plastika
Plastičnim proizvodima može biti potrebno i 1000 godina za razgradnju. Recimo, period razgradnje plastičnih kesa je 10 do 20 godina, dok je plastičnim bocama potrebno 450 godina do totalnog raspada.

2. Alumunijumske konzerve
Ova vrsta otpada se svakodnevno otprema na deponije u velikim količinama. Upravo zbog toga treba imati na umu da je jednoj aluminijumskoj konzervi potrebno od 80 do 200 godina do potpune biorazgradnje.

3. Staklo
Staklu je za razgradnju potrebno oko milion godina, a neki naučnici tvrde da ga ne treba ni smatrati biorazgradivim. Sa druge strane, treba imati u vidu da se staklo i staklene ambalaže lako recikliraju, jednostavnom metodom pretapanja.

4. Papir
Razgradnje papira odvija se u periodu od 2 do 6 nedelja.

5. Ostaci hrane
Naravno, ovde se ne može tvrditi okvirni period razgradnje. Ipak, možemo napomenuti da je, recimo, za ra oko 6 meseci za koru narandže, oko mesec dana za koru banane ili jabuke

6. Baterije
Baterijama je potreban period od sto godina za totalnu razgradnju. Ukoliko se još prisetimo da baterije sadrže toksične materije koje se lako mogu izliti i ugroziti okolinu, složićemo se da je jedan njihov vek predugačak za našu planetu.

Na kraju, treba imati u vidu da neke materije ne mogu da se razgrade. Izmedju ostalih, stiropor spada u grupu nerazgradivih materijala, a osim toga se i teško reciklira. Stoga je jedino rešenje za materijale ove vrste jeste da im se pronadje ekološki prihvatljiva alternativa.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način