Veštačka inteligencija kao budućnost reciklaže

Ubrzana i uvećana proizvodnja i potrošnja prouzrokovali su nekontrolisano gomilanje svake vrste otpada. Budući da neprestana akumulacija otpadnih materijala ugrožava zdravlje naše planete, jedini advekatan odgovor savremenog društva na izazove waste management-a jeste reciklaža.
Ipak, iako je 75% od ukupne količine otpada je podložno reciklaži, samo 30% ljudi odlučuje da se upusti u reciklažni proces. Drugi problem je nedovoljna informisanost jednog dela reciklera – često se dešava da se sortiranje otpada ne sprovede na pravilan način, te da određeni tipovi otpada završavaju u neadekvatnim i pogrešnim kantama. Na kraju, istraživanja pokazuju da devet od deset ispitanika tvrdi da bi se drage volje bavili reciklažom kada bi sam proces bio uprošćen.
Opšti zaključak, izveden iz izloženih podataka, jeste da veći deo populacije ne reciklira ili pogrešno reciklira jer je reciklažni proces složen, konfuzan, dugotrajan i zamoran. Kako onda učiniti reciklažu lakom i jednostavnom? Odgovor na probleme jeste veštačka inteligencija. Ukoliko ste gledali film Wall-e, već imate ideju kako bi budućnost reciklaže mogla da izgleda.

SamurAI

SamurAi je bot čiji je zadatak da sprovodi sortiranje otpada. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, SamurAI je sposoban da najpre identifikuje određene objekte kao plastične flaše, kartonske kutije itd. Nakon identifikacije – sledi klasifikacija: SamurAI premešta otpadne materijale iste vrste u adekvatne kante. Još jedna od prednosti SamurAI-a je i to što se sam proces sortiranja znatno ubrzava. Dok manuelnim sortiranjem uspemo da za minut klasifikujemo 35 jedinica, SamurAI za isto vreme obavi sortiranje 70 jedinica.

TrashBot

TrashBot je jedan od sistema koji bi trebalo da uproste, ubrzaju i olakšaju svakodnevni proces reciklaže. Radi se o robotizovanoj kanti za smeće sa ugrađenom veštačkom inteligencijom i senzorima. Kada neko ubaci otpatke u TrashBot-a, sistem sprovodi identifikaciju objekta. Nakon toga, TrashBot je sposoban da izdvoji višak tečnosti iz otpadaka i da ih premesti u adekvatnu kantu za reciklažu.

Bin-e

Bin-e je blizak „rođak“ TrashBot-a: kao i svoj prethodnik, i Bin-e je osmišljen kao „pametna kanta za smeće“. Zahvaljujući kamerama i senzorima, Bin-e je sposoban da detektuje i prepozna različite vrste otpada, a onda da ih smesti u zasebne komore. Kada komore ispune svoje kapacitete, Bin-e to uspeva da registruje i o tome obavesti korisnika.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način