Većina e-otpada se ne reciklira

U 2008. godini, za proizvodnju računara je potrošeno zlato, srebro, bakar, paladijum i kobalt u vrednosti od 2,7 milijardi evra. To ne uključuje još oko 60 drugih materijala koji se koriste u procesu proizvodnje.

Prema UNEP-i, države u razvoju nemaju dovoljno razvijene procese reciklaže kako bi izvukle pomenute sirovine. U Evropskoj  uniji,  proizvođači elektronske opreme su obavezni da vrate svoju korišćenu robu. Prodavci metalnih otpadaka nadaju se velikom poslu, kao rezultat tog obavezivanja. Kada je u pitanju bakar, sistem funkcioniše relativno dobro. Oko polovine nemačke proizvodnje bakra potiče iz reciklaže. Međutim, većina metala još uvek ne završi ponovo u proizvodnom ciklusu.

Sa druge strane, prema izveštajima UNEP-a, zlato, srebro i paladijum se, u Evropi, retko recikliraju. Na ovaj način se svake godine izgubi oko 5 milijardi evra. Porast u proizvodnji elektronskih proizvoda ujedno ukazuje na pretnju da će doći do još većeg rasipanja resursa. O porastu proizvodnje govori podatak da je u 2007. godini, prodaja mobilnih telefona dostigla cifru od milijardu komada. Reciklaža je veoma bitna u celom ovom procesu i samo pravilnom reciklažom možemo doprineti očuvanju naše okoline.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način