Uvod u reciklažu za decu

Značaj reciklaže već je utemeljen i naučno dokazan. Kako bi se smanjila količina štetnog otpada, projekat podizanja svesti o neophodnosti reciklaže sprovode pojedinci, grupe, pa i same države. Ipak, možda je najzačajniji aspekt tog projekta onaj koji se odnosi na najmladje, a koji u središte stvari stavlja pitanje: kako inspirisati decu na reciklažu?

Odgovor se čini jednostavnim: decu treba neprestano obrazovati i informisati o potrebi za zaštitom životne okoline. Ipak, da bi se ovaj zadatak uspešno realizovao, potrebno je da pažljivo osmislimo pristup, metode i načine obrazovanja najmlađih. Jedna od kreativnih ideja jeste sledeća: učinimo ekologiju zabavnom! Upoznajte decu sa svetom reciklaže preko isticanja najzanimljivijih činjenica koje će ih navesti na put ekologije.

1. Reciklaža nije izum savremenog doba. Mnoge stare civilizacije su praktikovale različite forme reciklaže. Recimo, stari Rimljani bi topili oružje i oruđe od metala i koristili ovaj materijal za izradu kovanica, posuda i drugih upotrebnih stvari.

2. Reciklaža je samo jedan momenat u hijerarhiji Redukuj, Ponovo upotrebi, Recikliraj.

3. Postoje različite vrste otpada, a skoro svaka se može reciklirati. Reciklažnom procesu je podložna plastika, elektronika, staklo, metal, tekstil itd.

4. Recikliranje aluminijuma zahteva samo 5% energije potrebne za proizvodnju novog aluminijuma.

5. Kada se reciklira staklo, obično se sortira po bojama. Ovo se radi kako bi staklo sačuvalo svoju boju nakon reciklažnog procesa.

6. Recikliranje plastike je najteže izvršiti.

7. Različite vrste plastike obeležene su različitim brojevim. Recimo, polietilen (PE) se označava brojem 1, a polivinil-hlorid (PVC) brojem 3.

8. Jedno drvo godišnje može pročistiti oko 25 kg zagadjivača u vazduhu.

9. Od ukupne količine otpada, 75% je podložno reciklaži, a reciklira se samo 30%.

10. Svaka tona recikliranog papira može spasiti 17 stabala drveća.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način