Urbano rudarstvo

Ujedinjene nacije su objavile izveštaj o problemima koje stvara reciklaža elektronskog otpada, poznatijeg kao e-otpad. Stari računari i telefoni bačeni u staro gvožđe, širom sveta, mere se milionima tona, a sadrže više zlata i srebra nego prosečan rudnik.

Čovečanstvo ulaže ogroman napor kako bi izvadilo metal iz zemlje. Ljudi kopaju rupe hiljadama metara duboko u zemlju, dižu planine u vazduh i marljivo kopaju peščane dine.

A, u stvari, postoji mnogo lakši način da se pronađu plemeniti metali. Postoje čitave riznice zlata i srebra, a koje poseduju domaćinstva i industrijski otpadi – konkretnije, bačeni električni uređaji. Prema izveštaju datom u Programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) godišnje, oko 40 miliona tona elektronike završi na otpadu.

Pravilna reciklaža ovih materijala pomogla bi u održavanju prirodnih sirovina (ruda) na zemlji. Na taj način bi i prinos mogao biti mnogo viši, nego kod tradicionalnih načina izvlačenja ruda iz rudnika.

UN govore o vrsti urbanog rudarstva. Da bi se dobio jedan gram zlata, većina kompanija morati da iskopa i dobavi jednu tonu rude. Međutim, to bi bilo mnogo jednostavnije i jeftinije kada bi se zlato dobijalo kroz reciklažu – ista količina zlata nalazi se u samo 41 mobilnom telefonu.

Čak i rudnici sa višim nivoom proizvodnje – kao što je Kalgold rudnik u Južnoj Africi, gde se dobije oko pet grama zlata po toni kamena – nalaze se u senci veličine električnog otpada. Otpadi širom sveta sadrže milione matičnih ploča računara i iz kojih se može dobiti oko 250 grama zlata po toni. To je rezultat koji je 50 puta bolji od rezultata rudnika Kalgold.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.

 


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način