Top tri razloga za e-reciklažu

Svi smo danas neizbežno upućeni na gedžete i ostale elektronske uredjaje koji nam olakašavaju i unapredjuju svakodnevne aktivnosti. Ali, da li ste se ikada zapitali šta se dešava sa dotrajalim uredjajima koji, po lošoj navici, završe u kanti za smeće?

Kada je prva stanica nesavesno bačene elektronike kanta za smeće, poslednja je deponija. Na deponiji, otpočinje faza razgradnje materijala od kojih je načinjen uredjaj, unutar koje e-otpad oslobadja toksične supstance koje zagadjuju okolinu i ugrožavaju zdravlje ljudi. Nažalost, veći deo populacije i ne pomišlja na ovu mračnu stranu poslednjeg stadijuma života elektronskog uredjaja. Kako bismo promenili ovo stanje svesti, iznosimo tri ključna razloga koji utemeljuju neophodnost e-reciklaže.

1. Toksične materije

E-otpad sadrži u sebi mnoge materije koje mogu trajno zagaditi zemljište, vodu i vazduh, te narušiti zdravlje ljudi i životinja. Neke od najštetnijih materija, koje se mogu naći u e-otpadu, jesu berilijum, kadmijum, olovo, merkur, kao i polivinil hlorid, poznatiji kao PVC. Merkur, recimo, može izazvati oštećenje centralnog nervnog sistema i bubrežnu disfunkciju, dok visoke koncentracije berilijuma mogu izazvati hroničnu berilijumsku bolest (ABD), ali i druga plućna oštećenja. Kako bismo izbegli oslobadjanje ovih toksičnih materija, potrebno je da nepokolebljivo praktikujemo e-reciklažu.

2. Vredni materijali

Malo je poznato da elektronski uredjaji sadrže u sebi različite materijale koji se, zahvaljujući e-reciklaži, mogu ekstrahovati i ponovo upotrebiti. U zavisnosti od vrste uredjaja, u odbačenoj elektronici možemo pronaći odredjenu količinu bakra, srebra, pa i zlata. Umesto da propadaju na deponiji, ove materijale treba izdvojiti i vratiti u proces proizvodnje. Ukoliko ispoštujemo ovaj imperativ štednje, sprečićemo nekontrolisano crpljenje ograničenih zemljinih resursa.

3. Bezbednost podataka

Retko ko od nas ima na umu da bacanjem uredjaja u kantu za smeće izlaže sebe riziku od kradje podataka. Naime, većina ljudi obavlja finansijske transakcije preko svojih računara ili pametnih telefona. Upravo zbog toga, naši uredjaji postaju „skladišta“ poverljivih podataka. Čak i ako obrišemo i uklonimo sve unešene podatke, ne možemo nikada biti sigurni da su trajno izbrisani. Otud, naš savet je da, umesto da bacanjem uredjaja ugrozite Vašu bezbednost i zdravlje planete, poštujete praksu e-reciklaže.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:
Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način