Štetan uticaj E otpada

Elektronski otpad, poznatiji kao E – otpad, naziv je za elektronske uređaje koji su stigli do kraja svog „radnog veka“. Tu podrazumevamo računare, monitore, televizore, stereo uređaje, kopir aparate, štampače, faks mašine, mobilne telefone, DVD plejere, fotoaparate, baterije i mnoge druge električne uređaje. Šta uraditi sa njima? Ukoliko je popravka moguća, ove uređaje je moguće ponovo koristiti ili preprodati. Ukoliko to nije slučaj, rešenje je recikliranje ili odlaganje. Najvažnije je imati na umu da E-otpad ne bi trebalo tek tako odbaciti jer on ima poguban uticaj po životnu sredinu.

Evo nekih primera štetnog uticaja e-otpada:

1. Zdravstveni problemi
Računari, kao i većina elektronike, sadrže toksične materije kao što su olovo, nikl, hrom i dr. Konkretan slučaj sa olovom je da, ako se oslobodi u životnu sredinu, brzo postaje sastavni deo lanca ishrane. Jednom kada dospe u naš organizam, može prouzrokovati oštećenje bubrega kao i centralnog i perifernog nervnog sistema.

2. Narušavanje balansa u životnoj sredini
Kada se toksične materije zagrevaju, oslobađaju se otrovna isparenja koja dovode do ozbiljnih oštećenja atmosfere. Najozbiljniji slučajevi, pospešeni ovom pojavom, su oštećenje Ozonskog omotača i globalno zagrevanje. Kod ljudi, ova isparenja izazivaju ozbiljna oštećenja respiratornog sistema.

3. Kontaminacija pijaće vode
Toksičan materijal najlakše prodire u podzemne vode i na taj način kontaminira svu vodu planete Zemlje. Ovim putem dolazi do pomora velikog broja akvatičnih vrsta. Takođe, procenat pijaće vode kojeg ima sve manje na svetu, drastično opada zbog zagađenja.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način