Šta je to Pur Pena?

Kada je u pitanju reciklaža rashladnih uređaja kao jedan od reciklata dobija se Pur Pena. Mnogi nisu sigurni šta Pur Pena zapravo predstavlja i od čega je sačinjena. U nastavku teksta možete se detaljnije upoznati sa sastavom ove neverovatno korisne komponente u mnogim industrijama.

Poliuretanska izolaciona pena u spreju raspolaže sa izuzetnim osobinama termo, a ujedno i hidroizolacije. Najveća prednost PU pene je u tome što se nanosi u debljini koja je potrebna za određenu konstrukciju , objekat ili električni uređaj u neprekidnom sloju, na licu mesta. Tokom ekspandiranja i vezivanja naneti sloj preuzima oblik površine na koju se nanosi i, nasuprot klasičnim izolacijama, celom površinom prijanja na površinu koja se izoluje.

Za isti termoizolacioni efekat od poliuretanske pene treba otprilike 40% manja količina nego od klasičnih izolacionih materijala sa sličnim koeficijentom toplotne provodljivosti, naročito zbog eliminisanja prodora vazduha ( 90 mm mineralna vuna = 50 mm poliuretan pena u spreju ).

Poliizocijanuridi (PIR) su verzija poliuretanskih pena (PUR). Koriste se jer su otporniji na vatru i malo su bolji termoizolatori. PIR pena se ugljeniše tek na nekih 250°C, a počinje da gori na 370°C. Stabilan je do 140°C. Nije moguće vizuelno razlikovati PUR i PIR pene. Često se zato vrši označavanje ultraljubičastim mastilom. Teoretski PUR i PIR nisu jasno razgraničeni. Razlika je u tome što se u PUR stavlja otprilike isto poliola i poli-izocijanida, a kod PIR pene se koristi odnos od oko 250:100. Druga razlika je što se stavlja 50% više metinel difenil di-izocijanida. Teoretski PIR bi mogao da se pravi bez poliola. Zato se poliuretanske pene sa nazivom PIR u stvari sastoje od mešavine PUR i PIR pene (100:100 je PUR, a ostatak 150:100 je PIR, da bi se dobio ukupni odnos 250:100). Što je veći udeo PIR-a to će materijal biti krtiji. Koeficijent toplotne provodljivosti je od 0.023 do 0.019W/mK°.

Poliuretanska pena utiče na smanjenje potrošnje energije na nekoliko načina:

  • Visoka toplotna otpornost
  • Eliminiše negativne uticaje vetra
  • Pomaže kontrolu vlage i kondenzacije
  • Eliminiše prodore vazduha i termičke mostove
Poliuretanska pena je otporna na većinu kiselina, benzin i ulja. PU pena raspolaže sa dobrim vatrootpornim osobinama, a vrši i zaštitu površina od korozije, kao i agresivnih isparivanja. Ukoliko se koristi sa posebnom zaštitom koja daje otpornost na UV zračenje, moguća je upotreba PU pene kao spoljne termo- i hidroizolacije.

Poliuretanska pena nastaje hemijskom reakcijom dve zasebne tečne komponente, koje se po unapred pripremljenoj recepturi, mešaju i nanose mobilnim aparatom izuzetno visokog pritiska na licu mesta.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način