Samostalno Ministarstvo pravi put za rešavanje problema reciklažne industrije

Udruženje reciklera Srbije ocenilo je juče da je reciklažna industrija u teškoj situaciji i da bi trebalo formirati samostalno Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

To udruženje smatra da je samostalno Ministarstvo u toj oblasti pravi put za ostvarenje postavljenih ciljeva i rešavanje problema na brži i efikasniji način.

Podseća se da takva ministarstva imaju Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Poljska, Slovenija, Rusija, Nemačka, Italija, Belgija, Norveška, Švedska i Finska.

Udruženje reciklera navodi da javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2014. za ponovnu upotrebu i korišćenje otpada još nije objavljen, iako je rok bio 28. februar 2014.

Recikleri ukazuju da i dalje čekaju isplatu nadoknada za polsednja tri kvartala 2013. godine.

Kako je ranije rečeno, Vlada Srbije mora da odobri Ministarstvu enegetike, razvoja i zaštite životne sredine potpisivanje ugovora s reciklerima o naknadi za otpad preradjen u poslednja tri kvartala prošle godine.

Do sada su potpisani samo ugovori o naknadama za otpad preradjen u prvom kvartalu prošle godine.

Vlada je, prema navodima tog udruženja, budžetom predvidela da naknade za tu namenu u prošloj godini iznose 300 miliona dinara, iako je reciklažna industrija preradila otpad za koji bi trebalo isplatiti ukupno 1,8 milijardi dinara naknade.

Prema rečima reciklera, takav odnos države prema reciklažnoj industriji, dovodi u pitanje opstanak firmi koje su za svoje tekuće poslovanje prošle godine morale da uzmu kratkoročne kredite komercijalnih banaka, dok su čekale da im stignu naknade za preradjeni otpad.

Ugrožen je i posao oko 10.000 sakupljača, koji su uglavnom iz socijalno ugroženih grupa.

Ranije je rečeno da su ugrožene i investicije od oko 45 miliona evra, koliko je reciklažna industrija uložila u svoje pogone u Srbiji od 2009, i da će, ako se ugasi reciklazna industrija, sav opasan otpad ostati nepreradjen u prirodi ili na stovarištima industrije i reciklera.

U 2013. je preradjeno 60,5 miliona kilograma opasnog otpada, a zbog problema nelikvidnosti na stovarištima reciklera trenutno se nalazi pet miliona kilograma opasnog otpada koji nije preradjen prošle godine.

Recikleri dodaju da je u pregovorima sa Evropskom unijom jedno od najvažnijih poglavlja ono koje se odnosi na zaštitu životne sredine i da je zbog toga opstanak reciklažne industrije veoma bitan.

Izvor : Zelenasrbija.rs/Beta

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način