Recikliranje u 3 koraka

Bez obzira na to što se na godišnjem nivou proizvodi velika količina elektronskog  otpada, koja najčešće završava na pogrešnom mestu, te dovodi do brojnih posledica po životnu sredinu,  jedan deo otpada ipak završi na recikliranju.

Recikliranje je proces koji donosi zajednici višestruku korist. Kao i bilo koji posao, recikliranje,  ima svoj početak i kraj, korake koji moraju biti pažljivo promišljeni kako bi doveli do najboljih rezultata  bez rizika za zapošljene i oklolinu.

Kako bismo objasnili proces recikliranja, raščlanili smo ga na 3 esencijalna koraka koji su  neophodni za kompletiranje ovog procesa.

1. Demontaža i analiza komponenti
Svaki uredjaj se satoji od obnovljivih i neobnovljivih materijala. Kako bi ovi materijali bili sortirani potrebno je prethodno demontirati uredjaj i analizirati njegove komponente. U neobnovljive komponente  spadaju toksične supstance kao što su olovo, arsen, živa i drugi i njih je potrebno odložiti na odgovoran način. Što  se tiče obnovljivih komponenti, neke od najdragocenijih su zlato, bakar i gvoždje.

2. Organizacija i obrada
Kako bi obnovljive komponente mogle da budu obradjene na adekvatan način, potrbno ih je sortirati  i na taj način pripremiti za dalju obradu (čišćenje, dekontaminaciju, sečenje, topljenje).

3. Bezbednosne mere
Tokom procesa recikliranja e-otpada oslobadjaju se toksična isparenja kao i razne  vrste čestica, zbog čega je važno preduzeti sve mere bezbednosti kako bi zdravlje radnika i okoline bilo očuvano.

Bez obzira na to što je proces recikliranja kompleksan, svako od nas može na neki način učestvovati u njemu kroz adekvatno odlaganje e otpada.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način