Recikliranje školskog elektronskog otpada

Previše svakodnevnih poslova koji zaokupljaju nastavnike u školama, ne dozvoljavaju da se u velikoj meri povede računa o sakupljanju i recikliranju mnogobrojnog elektronskog otpada. Stoga se zaposleni pitaju šta uraditi sa starim školskim uredjajima kojima životni ciklus neminovno ističe?

Odgovor je jasan! Obratite se E-reciklaži koja će znati kako da na odgovarajući način reciklira istrošeni školski elektronski otpad. Naš centar za reciklažu će vrlo rado pokupiti stare uredjaje iz vaših škola i bezbedno i efikasno ih ukloniti.

Činjenica je da se ne možemo, sa sigurnošću, pohvaliti da svi uredno poštujemo pravila recikliranja. Zato je važno da se specijalizovane kante za otpatke postave na strateškim lokacijama u školi, odnosno, ispred ulaznih vrata, u sali za osoblje, i svakako, u učionicama. Neophodno je da se posebne kante označe jer će to pomoći da se smanji potreba za kasnijim sortiranjem.

Uz pomoć navedenog sistema u vašoj školi, olakšava se sakupljanje predmeta i uredjaja za recikliranje. Vrlo je moguće da ćete se iznenaditi koliko skrivenih „otpadnih“ elektronskih predmeta se, zapravo, nalaze u školama koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti za izradu novih proizvoda, umesto da propadaju na deponiji i ugrožavaju našu životnu sredinu.

Podjimo samo od kertridža sa štampačem i tonerima. Koliko ih samo ima u svim prostorijama škole! Odbačni kertridži nisu od koristi, zato ne bi bilo loše da ohrabrite i vaše učenike da ih donesu od kuće i aktivno učestvuju u prikupljanju zastarelih školskih sredstava u specijalizovanim kantama.

Sa druge strane, mnogi stari, nefunkcionalni računari zauzimaju prostor u školi, te je neophodno da ih, na primer, pošaljete na demontažu i omogućite njihovu ponovnu upotrebu. Da biste zaštitili privatnost i sigurnost svih školskih dokumenata unutar računara, proverite, najpre, da li ste uklonili sve važne podatake. Takodje, zastareli školski mobilni telefoni i baterije se mogu sakupiti, reciklirati u posebnim kantama čime se mogu izbeći štetne hemikalije koje prete zemljištu, kao i trošenje dragocenih rafinisanih resursa.

U nekoliko koraka, recikliranje elektronskog otpada vaše škole može biti zanimljiva i korisna aktivnost za celokupnu životnu sredinu. Svesnim i planskim učešćem u programu reciklaže e-otpada, svi akteri školske sredine mogu doprineti smanjenju količine otpada na deponijama, ali i podsticati svoje učenike i ostale mladje generacije o mogućnostima održivog recikliranja.

Ukoliko vas muči neodomica šta biste sa Vašim školskim e-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način