Recikliranje – pitanje kulture

Mogli bismo da kažemo da je recikliranje već svima dobro poznata tema.  O recikliranju se govori decenijama unazad. Iako je svima manje-više poznato koje su prednosti recikliranja kao i posledice sa kojima se suočavamo ukoliko ne recikliramo,  većina ljudi i dalje ne reciklira.

Zašto većina ljudi ne reciklira u 21. veku?

Ovo pitanje sebi postavlja većina ekološki osvešćenih ljudi, a kako bismo došli do odgovora, pitanjem reciklaže bave se akademici.  Svi su složni u odgovoru da je kultura vodilja broj jedan za potpuni uspeh u recikliranju.

Kako motivisati ljude da krenu da recikliraju?

1. Recikliranje za primer
Kako bi recikliranje bilo ozbiljno shvaćeno i kao takvo postalo prioritet i prešlo u dobru naviku, potrebno je da osobe od autoriteta preuzmu inicijativu te postave dobar primer. Direktori u firmama, nastavnici u školama, roditelji deci…

2. Postavite jasne ciljeve
Šta je potrebno reciklirati (papir, staklo, elektronski otpad…)? Na koji način razvrstati otpad, gde ga tačno odložiti? Organizujte odlaganje otpada. Ukoliko je potrebno napravite table na kojima piše šta sve može da se reciklira i  gde se koja vrsta otpada odlaže tako da će svi znati šta se od njih očekuje i šta bi mogli da ispune.

3. Napraviti puno buke
Pobrinite se da posvetite vreme promovisanju reciklaže. Organizovanje tribina o recikliranju, emisije edukativnog karaktera, posteri, nalepnice, baneri su neki od najefektivnijih načina za promovisanje recikliranja i njegovih pozitivnih strana. Neka se dobar glas o recikliranju daleko čuje.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način