Recikliranje aluminijuma

Posle čelika, aluminijum je najkorišćeniji metal širom sveta i trenutno jedna trećina ovog materijala potiče iz reciklaže.
Godine 1972. reciklirano je 24 hiljada tona upotrebljenih elektronskih uređaja. Do 2005. količina je porasla na preko 879 hiljada tona – skoro 37 puta više.
Težina elektronskih i električnih uređaja prilikom prevoza je smanjena za 65% u poslednjih 30 godina, što je dovelo do manje potrošnje goriva i smanjilo izduvne gasove usledtransporta.

Proizvodnja novih proizvoda od recikliranog aluminijuma zahteva mnogo manje energije i ispušta se samo 5% CO2 gasova u poređenju sa proizvodnjom iz primarnog aluminijuma. Boksit uopšte nije potreban.
Proizvodnja aluminijuma iz njegove rude (boksita) je energetski vrlo zahtevna. Kako bilo, zbog svoje visoke vrednosti, aluminijum je vrlo pogodan za recikliranje. Reciklaža aluminijuma omogućuje znatnu uštedu energije koja je potrebna za njegovu proizvodnju, pa je moguća ušteda i do 95%. Za razliku od papira i plastike, aluminijum može biti recikliran bez gubitaka svojstava; reciklirani aluminijum ne može se razlikovati od izvornoga.

Činjenica da reciklaža ne menja svojstva aluminijuma upućuje na to da novi aluminijumski proizvodi mogu biti načinjeni od 100% recikliranog materijala. To omogućuje stvaranje praktički zatvorenog lanca u kojem se korišćeni proizvodi neprestano recikliraju u nove. Aluminijum je jedan od retkih ambalažnih materijala koji ima tu mogućnost.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način