Reciklažom mobilnih telefona spasite okolinu

Ciljanim sakupljanjem starih mobilnih telefona i njihovom reciklažom mogu se uštedeti vredne sirovine i istovremeno zaštititi životni prostor šimpanzi.


Mobilni telefoni sadrže oko 60 različitih sirovina, među kojima su kobalt, zlato, cink i koltan. Te se sirovine najvećim delom eksploatišu u afričkoj državi Kongo, koja je prirodno stanište gorila i šimpanzi, zbog čega ove životinje iz dana u dan gube na životnom prostoru. Dobro organizovana reciklaža bi moglda da doprinese očuvanju staništa ovih divnih životinja.

Akciji sakupljanja i recikliranja starih mobilnih telefona priključila se i Austrija. U ovoj kampanji se pošlo od dece, odnosno edukacije dece o postojanju veze između korišćenja mobilnih telefona i smanjenja životnog prostora čovekolikih majmuna. Više od 800 bečkih preduzeća na bazi Eko – biznis – plana ciljano je informisano o tome zašto je važno sakupljati stare mobilne telefone. Osim toga u brojnim gradskim ustanovama postavljene su kutije za odlaganje starih mobilnih telefona.

Pomognite i vi koliko ste u mogućnosti. Ako imate stari mobilni telefon ili bilo koji drugi električni otpad koji bi mogao da se reciklira nemojte ga baciti već nas odmah kontaktirajte na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način