Reciklažna industrija u velikim problemima

Reciklažna industrija suočena je sa velikim problemima i u pojedinim firmama je smanjen broj radnika, jer i dalje nisu obezbeđena sredstva za otpad prerađen u protekloj godini, upozoravaju iz Udruženja reciklera Srbije.

Ugovori za dodelu sredstava za prerađen otpad u drugom, trećem i četvrtom kvartalu su potpisani, ali ona još uvek nisu isplaćena, kazala jepredsednica Udruženja Ana Petrović Vukićević.

Sredstva za prvi kvartal u 2013. godini su isplaćena, za ostale kvartale nisu, a konkurs za dodelu sredstava za 2014. godinu još nije objavljen.

Petrović Vukićević je rekla da su predstavnici udruženja u stalnom kontaktu sa Ministarstvom energetike i da su dobili obećanja da će sredstva biti isplaćena nakon rebalansa budžeta.

Dobili smo uveravanja da će i konkurs biti raspisan, ali se to i dalje nije dogodilo, što ambijent za poslovanje čini jako nepredvidivim i rizičnim„, dodaje ona.

Prma njenim rečima, reciklažne firme su suocene sa problemom nelikvidnosti, i samim tim su „pod lupom“ banaka koje postojeće plasmane ka reciklerima smatraju visokorizičnim.

Udruženje reciklera još ranije je upozorilo da firme više nemaju novca ni da servisiraju obaveze prema bankama, niti za plate i doprinose zaposlenih.

Iako su predstavnici udruženja u više navrata ukazivali da može doći do gašenja pojedinih firmi to se nije dogodilo, ali je u pojedinima smanjen broj radnika i obustavljene su planirane investicije.

Situacija je i dalje jako teška i krajnje nepredvidiva„, upozorila je Vukićević.

Reciklažna industrija je u protekloj godini preradila otpad u vrednosti 1,8 milijardi dinara. Predstavnici reciklera su i ranije ukazivali da je važno da se što pre objavi konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za tretman otpada u 2014. godini, upozorivši da ako do toga ne dođe reciklažna industrija će „raditi u apsolutnom minusu“.

Osim višemesečnih neisplaćenih naknada reciklerima, problem je predstavljalo i sporno tumačenje Pravilnika o porezu na dobit pravnih lica u vezi plaćanja PDV-a za sirovine u periodu od 1. januara do 28. avgusta prošle godine.

Predstavnici reciklažne industrije već duže vreme predočavaju da jako teško dolaze do sredstava koja su im potrebna za rad, da je sakupljačka mreža loša i da zbog toga imaju problem sa nelegalnim tokovima otpada.

Izvor: ekapija.com

Besplatno sakupljanje elektronskog i električnog otpada

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način