Reciklaža monitora

Jedan od najčešćih delova računara i malih kućnih aparata jeste ekran monitora ili TV aparata, odnosno  katodna cev CRT ekrana. Kako je u toku smena starih CRT monitora novim tankim monitorima, pravilna reciklaža monitora ima veliki značaj u očuvanju životne sredine.

Katodna cev CRT ekran ima dva dela: konično staklo i ekransko staklo. Ekranski deo stakla je staklo koje sadrži olovo jer korisnika treba da zaštiti od zračenja, velike je debljine i sa unutrašnje strane ima fotoosetljivi sloj prevlake za stvaranje slike. Drugi deo predstavlja staklo koje je noseće, sa unutrašnje strane obloženo je barijum oksidom, sličnog je sastava kao ekransko staklo s tim što sadrži veći procenat olova.

CRT ekrani sadrže veoma štetne materije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju. Kako bi se to izbeglo, neophodno je monitore predatiovlašćenoj kompaniji koje će na bezbedan način postupati sa njima.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način