Reciklaža katodnih cevi

Reciklaža elektronike na kraju životnog veka je društveni problem čija važnost raste. Javna svest o ovom problemu je sve veća i ova problematika privlači sve veću pažnju i medija i državnih organa. U tom smislu „Agencija za reciklažu Republike Srbije“ finansirala je izradu studije „Program uspostavljanja sistema reciklaže otpadne elektronske opreme od kompjutera – kroz aktivno uključivanje ratnih veterana u privredne tokove“.

Na osnovu predviđanja iz ove studije može se reći da je kumulativno u 2008. god. u Srbiji bilo oko pola miliona zastarelih računara i naravno isto toliko ako ne i više računarskih monitora sa katodnom cevi (CRT monitori). Tome treba dodati i sličan broj katodnih cevi koje potiču od zastarelih televizora.

Imate stare monitore sa kojima ne znate šta ćete?
Pozovite nas odmah na 0800-085085 ili nam pošaljite mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način