Reciklaza IT i elektronske opreme

Ukoliko su Vam kancelarije i skladišni prostori puni iskorišćene računarske opreme sa kojom više ne znate šta ćete možete se obratiti office@ereciklaza.com reciklažnom centru koji će organizovati utovar, transport i prijem vaših: CRT monitora, TFT monitora, PC računara, Lap top računara, Tastatura i miševa, Laserskih, Ink jet/matričnih štampača, Skenera, Ostalih perifernih komponenti (zvučnici, PC kamere, UPS, slušalice, mikrofoni i sl.) i ostalog elektronskog materijala…

Tehnološki postupak reciklaže korišćene računarske opreme u Ereciklaze reciklažnom centru se ne razlikuje od klasičnog servisiranja računarske opreme i sastoji se u sledećem:

  • Dovoz korišćene računarske opreme,
  • Prijem korišćene računarske opreme,
  • Skladištenje u prijemnom magacinu

Tehnologija rasklapanja računarske opreme na komponente sastoji se u:

  • Rasklapanju,
  • Separaciji,
  • Privremenom skladištenju kompnenti: reciklabilnih i nereciklabilnih,
  • Odvozu pojedinih komponenti (na dalju preradu i/ili izvoz)

 


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način