Reciklaža hard diskova

Razvoj tehnologije utiče na to da se elektronski otpad stalno uvećava. Jedini siguran i bezbedan način za trajno uništenje hard diskova i podataka na njima je kroz proces reciklaže. Hard diskovi sadrže opasne materije, čije se izdvajanje pravilinim rukovanjem, tokom recikliranja, isplati.

Reciklaža hard diskova je i najbolji način da nekadašnji vlasnici budu sigurni da je svaka šansa za povraćaj podataka snimljenih na njima izgubljena, jer kada se obavi uništavanje hard diskova, tim procesom se vrši trajno uništavanje elektronskih podataka.

Danas je moguće, prilikom recikliranja, precizno sortiranje svih bazičnih elemenata od kojih je hard disk sačinjen. Dakle, reč je o stopostotnoj reciklaži celog proizvoda.

Recikliranje hard diska je zato najbolje rešnje: u finansijskom, ali i “zelenom”, tj. ekološkom smislu.

Svaki hard disk sadrži, odprilike, 400g aluminijuma. Recikliranje samo jednog hard diska štedi energiju dovoljnu da sijalica od 100 vati gori 134 časa ili da televizor ostane upaljen 102 sata. To je energetski ekvivalent oko 5 litra benzina. Reciklaža aluminijuma je 95 procenata efikasnija po pitanju utroška energije, od njegove rudne proizvodnje. Takođe, ovaj proces rezultira 95 procenata manjim zagađenjem vazduha i 97 posto manjim zagađenjem vode.

Imate stare hard diskove? E-reciklaža čeka da pozovete broj 0800-085-085 ili nam pošaljite mail na office@ereciklaza.com, a mi ćemo uraditi otkup starih hard diskova od vas. Naravno, pored hard diskova, kod nas se obavlja i reciklaža monitora, televizora, telefona, tj. ukratko reciklaža svih elektronskih uredjaja.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način